Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 10. sz. / 2000 - 2000/ 10.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Pokol Béla: A jogalkalmazás alkotmányjogiasítása
  • Ádám György: Igazságügyi szakértés az "orvosi műhiba" perekben
  • Palásti Gábor: Az elektronikus kereskedelem a gazdasági kapcsolatok egyes nemzetközi jogforrásaiban

SZEMLE

  • Hamza Gábor: Elméletek a római tulajdonról
  • Wopera Zsuzsa: Ideiglenes intézkedések az amerikai polgári eljárásjogban
  • Balla Zoltán: Rendészet, rendőrség, belső rend, közbiztonság

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Vida Sándor: Kommentár a szerzői jogi törvényhez

Összes lapszám