Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 11. sz. / 2000 - 2000/ 11.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Csépai Balázs: Az Európai Bizottság eljárása az EK-Szerződés 81. és 82. cikkeinek alkalmazása során - a joggyakorlat tükrében
  • Bródy János: A jogszerű sztrájk kritériumainak nemzetközi és magyar standardjai
  • Görömbei Sára: Az első lépések egy új keretben

SZEMLE

  • Némethy Andrea: A jogi személy büntetőjogi felelőssége
  • Domokos Andrea: Büntetőjogi szabályok az erdélyi törvénykönyvekből (1540-1848)
  • Zsernaviczky Péter: Nemzetközi adásvétel a magyar bírói gyakorlatban - német szemmel

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Zlinszky János: Coing, Helmut (1912-2000)
  • Pákozdy Csaba: Összefoglaló "Az ezredforduló és a nemzetközi jog" című konferenciáról

Összes lapszám