Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 12. sz. / 2000 - 2000/ 12.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Javaslat az általános szerződési feltételek Ptk.-beli szabályozásának kijavítására
  • Prugberger Tamás: A munka- és a pihenőidő, a túlmunka és díjazása, valamint a csoportos létszámleépítés a magyar Munka Törvénykönyve jogharmonizációs célú módosításának tervezetében
  • Luszcz Viktor: Szavatosság és jótállás az EK és Magyarország jogában

SZEMLE

  • Horváth Pál: Magyar joghistorikusok: Csizmadia Andor szerepe a közjogi-közigazgatástörténeti kutatómunkában
  • Andrási Dorottya: A szövegfilológia szerepe a középkori magyar jogforráskutatásban: Paulus Dalmata/Hungarus és Notabiliája

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Drinóczi Tímea: A megtalált Alkotmány? A magyar alapjogi bíráskodás első kilenc éve
  • Tasi Katalin: A japán jog kutatásának fontosságáról és "Noda,Yosiyuki: Bevezetés a japán jogba" című könyvéről

Összes lapszám