Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 2. sz. / 1999 - 1999/ 2.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: A szerződési szabadság alkotmányos korlátai
  • Palásti Sándor: A kisebbségi önkormányzatokról

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Kecskés László - Maczonkai Mihály: Jogalkalmazásunk előtt álló feladatok az európai jogi harmonizáció folyamatában

SZEMLE

  • Bércesi Zoltán - Király Eszter: Mozaikok a magyar versenyjog történetéből

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Finszter Géza: Szikinger István: Rendőrség a demokratikus jogállamban
  • Illéssy István: Dominique Rousseau: Az alkotmánybíráskodás Európában

Összes lapszám