Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 3. sz. / 1999 - 1999/ 3.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Herger Csabáné: Az államegyháziság után. Az állam és az egyházak kapcsolata 1848-49-ben
  • Barents, René: Az előzetes döntéshozatali eljárás és a jogállamiság az Európai Unióban
  • Vadál Ildikó: Az állami feladatok - átalakulóban

SZEMLE

  • Erdő Péter: A vallási közösségek és jogi kezelésük
  • Rajczy Lajos: Különleges vámszabadterületek az Egyesült Királyságban

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Lévay Miklós: Korinek László: Félelem a bűnözéstől c. akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitájáról
  • Petrétei József: Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás

Összes lapszám