Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 4. sz. / 1999 - 1999/ 4.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Stipta István: A forradalmi önvédelem igazságszolgáltatási rendszere 1848-49-ben
  • Bódiné Beliznai Kinga: A Függetlenségi Nyilatkozat
  • Képes György: Amerikai hatások Kossuth, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkotmányjogi gondolkodásában
  • Szabó András: Alkotmány és büntetőjog

SZEMLE

  • Hamza Gábor: Accursius és az európai jogtudomány kezdetei
  • Gyalay Mihály: A Pesti Királyi Törvényszék működésének első öt éve, a tizenegy királyi itélőtábla megyeszervezésének előzményei

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Király Miklós: Egy Európai Polgári Törvénykönyv felé
  • Karsai Krisztina: Büntetőjog-tudomány határok nélkül
  • Visegrády Antal: In memoriam: Szotáczky Mihály (1928-1998)

Összes lapszám