Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 5. sz. / 1999 - 1999/ 5.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Kajtár István: 1848-49 és a XIX. századi modernizációnk
  • Szabó István: Az államfői intézmény a Függetlenségi Nyilatkozat után
  • Prugberger Tamás: A vezető állású alkalmazottak jogviszonyának egyes kérdései a gazdasági munka világában a fejlett polgári államokban és Magyarországon

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Vida Sándor: A paralellimport az Európai Közösség védjegy- és versenyjogában
  • Kecskés László - Róna András: Az Európai Bíróság - múlt, jelen és jövő

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Bitskey Botond: Lord Denning (1899-1999) emlékére
  • Kiss Barnabás: A parlamenti vizsgálóbizottságok jogállása és működése
  • Homoki-Nagy Mária: Stipta István:Törekvések a vármegyék polgári átalakítására (Tervezetek, javaslatok, törvények)
  • Schanda Balázs: Gábor Spuller: A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. Hatáskörök, szervezet, eljárás, jogállás.

Összes lapszám