Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 6. sz. / 1999 - 1999/ 6.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szalma József: Az összehasonlító polgári jogról
  • Horváth Attila: A magyar magánjog átalakítása 1848-ban

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Kecskés Lászó - Róna András: Még egyszer az Európai Bíróságról

SZEMLE

  • Révész Judit: A vádalku alkalmazásának tapasztalatai az Amerikai Egyesült Államokban

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Kajtár István: Modernizáció és magyar államiság (Forráskötet az osztrák-magyar kapcsolatok 19. századi történetéhez)
  • Szuromi Sz. - O. Praem, Anzelm: Domingo J. Andrés: Szerzetesjog
  • Hamza Gábor: Balogh Elemér, a római jog és az összehasonlító jog európai hírű művelője (1881-1955)

Összes lapszám