Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 7-8. sz. / 1999 - 1999/ 7-8.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

 • Ruszoly József: Az 1848. július 28-i nemzetiségi törvény (határozat) létrejöttéhez
 • Korsósné Delacasse Krisztina: Reformügyvédek és ügyvédreformok
 • Sári János: A miniszteri és az államtitkári felelősség. Ami az 1997. évi LXXIX. törvényben benne van, s ami kimaradt belőle
 • Schanda Balázs: Az Apostoli Szentszék a nemzetközi jogban

SZEMLE

 • Hamza Gábor: A recepció kérdéséhez az antik jogban
 • Horváth Éva: A választottbíráskodásról szóló törvény gyakorlati alkalmazása
 • Patyi András: Vállalhat-e a jegyző kötelezettséget? Megjegyzések egy alkotmánybírósági döntésről
 • Fantoly Zsanett: A halálbüntetés eltörlése Portugáliában

JOGIRODALOM-JOGÉLET

 • Izsó Krisztina: Grosschmid évforduló
 • Horn Ildikó: Paczolay Péter: Államelmélet 1. (Machiavelli és az államfogalom születése)
 • Sáry Pál: Bűntett és büntetés az ókori Rómában

Összes lapszám