Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 9. sz. / 1999 - 1999/ 9.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Grosschmid "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" című művének centenáriuma
  • Hargitai József: A konzuli intézmény és a konzuli kapcsolatok jogának története

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Farkas Ákos: A büntetőjogi együttműködés sajátosságai az Európai Unióban

SZEMLE

  • Béli Gábor: A tulajdonátruházásra vonatkozó kötöttségek és formaságok felszámolása az ősiségi nyíltparancsban
  • Károlyi Géza: Az egyszemélyes társaságokról

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Petrétei József: Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság
  • Hamza Gábor: Francesco de Martino: Az ókori Róma gazdaságtörténete

Összes lapszám