Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 11. sz. / 1999 - 1999/ 11.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Mezey Barna: Az 1849. évi megtorlások történetéhez
  • Tóth Béla: Felfüggesztett működésű Magyarország
  • Weiss Emília: Grosschmid családjogi és öröklési jogi munkásságáról

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Fazekas Marianna: A Pénztárak Garancia Alapjának jogállásáról

SZEMLE

  • Orosz István: A Függetlenségi Nyilatkozat születéséről 150 év távlatából
  • Pokol Béla: Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon
  • Nagy Péter: Az engedményezéssel átszállnak-e az óvadékból eredő jogok?

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Várnay Ernő: Kismonográfia az EK belső piaci jogáról

Összes lapszám