Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 54. évf. 12. sz. / 1999 - 1999/ 12.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Horváth Pál: A tudomány szabadságának történelmi szerepváltásai és az 1848:19. tc.
  • Nagy Marianna: Az államigazgatási jogi szankció elmélettörténetéről
  • Sáry Pál: A büntethetőségi akadályok római jogi gyökerei

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Blutman László: Előzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon: a szükségesség feltétele

SZEMLE

  • Szalma József: Az NSZK kereskedelmi (társasági, vállalkozói) jogáról

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Balogh Elemér: Nagy Károly: A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története c. könyvéről
  • Barzó Tímea: Összefoglaló a Miskolci Egyetemen rendezett magánjogi, kodifikációs és jogharmonizációs konferencián elhangzott előadásokról
  • Sulyok Gábor: A nukleáris felelősségi jog reformja

Összes lapszám