Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 2. sz. / 1998 - 1998/ 2.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Cs. Kiss Lajos: Utópia és valóság
  • Burgstaller, Manfred: Aktuális változások a büntetőjog alapértelmezésében

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Kecskés László - Szécsényi László: Szemléletváltás az EK-magyar jogharmonizációban

SZEMLE

  • Hamza Gábor: A jusztiniánuszi kodifikáció és a bizánci jog

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Békefi Ottó: Szente Zoltán doktori értekezésének nyilvános vitája
  • Kajtár István: Jogtörténeti útikönyv Bécsről

Összes lapszám