Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 3. sz. / 1998 - 1998/ 3.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

*TANULMÁNY

  • Vörös Imre: 150 év múltán - Márciusi beköszöntő
  • Rácz Lajos: Adalékok Ausztria és Magyarország közjogi viszonyáról - a kezdetektől a kiegyezésig

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Berke Barna: A szabadkereskedelmi egyezmények jogi kérdéseiből (Előzmények és szempontok az Európai Unióval kötött társulási szerződésünk elemzéséhez)

SZEMLE

  • Gyarmati Sándor: Egyesületek és a polgári jog

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Kiss Barnabás: Az európai jog, a nemzetközi jog és a nemzeti jogrendszerek egymáshoz való viszonya
  • Pap László: Az Európai Bíróságról - magyar szemmel
  • Henne, Thomas: Az 'amerikai Werbőczy' és kora James Kent halálának 150. évfordulóján

Összes lapszám