Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 5. sz. / 1998 - 1998/ 5. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Képes György: Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar parlamentarizmus
  • Prugberger Tamás: A munkaviszony megszűnését követő versenytilalom munkaszerződésben történő kikötésének néhány elvi és gyakorlati problémája
  • Silek Rita: A jugoszláviai nemzetközi büntetőtörvényszék joghatósága, szervezete és eljárása

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Szécsényi László: Az EK-jog területi hatálya - Adalékok a Közös Piac jogi földrajzához

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Gönczi Katalin: Jogtudományi folyóiratok: a tudományos kapcsolatok 19. századi médiái. Gondolatok egy tudományos ülés kapcsán
  • Gyulavári Ágnes: Egy jogszociológiai alapműről
  • Zvolenszki Anikó: In memoriam: Balás P. Elemér (Halálának ötvenedik évfordulójára)
  • Szamel Lajos emlékezetére (1919-1998)

Összes lapszám