Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 6. sz. / 1998 - 1998/ 6. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szalma József: Okozatosság és polgári jogi deliktuális felelősség
  • Tuleja, Piotre - Wojticzek, Krzysztof: A szerzett jogok védelme - a jogállam alkotó eleme? Megjegyzések a lengyel alkotmánybíráskodásról

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Kecskés László - Szécsényi László: A közösségi jog közvetlenül hatályosuló rendelkezései és az azokkal szembeni engedetlenségi lehetőségek az Európai Közösségek jogában

SZEMLE

  • Ujlaki László: A beszámítás jogintézményének alaktana és a perbeli beszámítás mechanizmusa

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Szuromi Szabolcs: Erdő Péter: Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Egyház és jog - Kiadványok a kánonjog és az egyházakkal kapcsolatos jog köréből)
  • Nagy László: Újabb lépés az összehasonlító munkajogi publikációk terén. (Prugberger Tamás: Magyar és Európai Munka- és Közszolgálati Jog)

Összes lapszám