Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 7-8. sz. / 1998 - 1998/ 7-8. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Nagyné Szegvári Katalin: Az 1848-as magyar forradalom és az európai jogi kultúra
  • Fábiánné Kiss Erzsébet: A kormányzat szervezeti változásai 1848-ban
  • Győrfi Tamás: Szólásszabadság az interneten: jegyzetek a Réno v. Aclu-ügy margójára
  • Bankó Zoltán: Gondolatok a fiatalok munkajogi védelméről

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Tattay Levente: A szabadalmak jogi oltalma, versenyszabadság és a versenyjogi szabályozás konfliktusa az Európai Közösségek jogában

SZEMLE

  • Hamza Gábor: A Corpus Juris Canonici kialakulásának történetéhez
  • Taubner Zoltán - Tóth Dániel: Az Európai Unió és az Európa Tanács: az emberi jogok védelmének új intézményei
  • Pokol Béla: A XX. századi magyar jogelmélet

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Maczonkai Mihály: A magyar jogbölcselet hagyományainak újrafelfedezése; Kupa László: Pulszky Ágost bölcselete
  • Masing, Alf: Fritz Rittner: Vállalkozási szabadság és a vállalkozások joga, kapitalizmus, szocializmus és laborizmus között c. könyvéről

Összes lapszám