Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 10. sz. / 1998 - 1998/ 10. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Ádám Antal: A jogrendszer alkotmányosodása és erkölcsiesedése
  • Kiss György: A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei a munkaviszony jellege és a szociális jogállam követelményeinek tükrében
  • Möschel, Wernhard: Az internet-használat versenyjogi és szerzői jogi aspektusai

SZEMLE

  • Pokol Béla: Az érdekkutató jogtudományról
  • Rajczy Lajos: Az Adókivetési Döntőbírói Hivatal intézménye az Egyesült Királyságban, különös tekintettel a vámhatóság tevékenységével összefüggő panaszokra

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Fodor László: Himmelmann: Az Európai Környezetjog és a tagállamok jogalkotási mozgástere
  • Guba László: Társadalomismeret és társadalomkutatás (Tudományos konferencia a 70 éves Kulcsár Kálmán köszöntésére)

Összes lapszám