Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 11. sz. / 1998 - 1998/ 11. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Hermann Róbert: A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben
  • Mezey Barna: "Minisztériumot pótló helyettes hatalom" (Különleges kormányforma a magyar alkotmányfejlődésben: a Honvédelmi Bizottmány)
  • Jobbágyi Gábor: A Köztársaság-téri per (Fáncsik György és társai elitéltetése)
  • Nótári Tamás: De iure vitae necisque et exponendi

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Károlyi Géza: A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jogképességének kérdése a gazdasági táraságokról szóló 1997. évi CXIV. törvény tükrében

SZEMLE

  • Némethy Andrea: Az alkalmasság kérdése az alkalmatlan kisérletnél a magyar, a német és az osztrák büntetőjogban

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Soós Ildikó: Hajdu Lajos: Bűnözés és büntetőbíráskodás a XVIII. század hetvenes éveinek Magyarországában c. könyvéről
  • Szabó Béla: Monográfia a római kereskedelmi jogról

Összes lapszám