Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 53. évf. 12. sz. / 1998 - 1998/ 12. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Kussbach, Erich: Jaques Maritain, az emberi jogok keresztény filozófusa
  • Jobbágyi Gábor: Az 1956 utáni megtorlási eljárások
  • Hargitai József: Az üzletelő állam (A diplomáciai és konzuli képviseletek által kötött jogügyletek és az állam immunitása)

SZEMLE

  • Szabadfalvi József: Egy derékba tört életmű margójára: Szabó József jogbölcseleti munkássága

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Szalma József: Néhány gondolat Koziol és Welser: A polgári jog alapelvei című könyve kapcsán
  • Ferenczy Endre: Mádl Ferenc: Állam és gazdaság

Összes lapszám