Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 1. sz. / 1997 - 1997/ 1. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

  • Szabó András: Megnyitó
  • Nagyné Szegvári Katalin: A honfoglaló magyarokat befogadó Európa jogi kultúrája
  • Rácz Lajos: A középkori magyar állam

TANULMÁNY

  • Polt Péter: Az ombudsman és a jogalkotás
  • Visegrády Antal: A jog hatékonyságának kérdései az osztrák és a német jogtudományban
  • Szécsényi László: Rekviem egy értékpapírért

SZEMLE

  • Zsuffa István: A közigazgatás törvényességének biztosítékai
  • Varga Csaba: Összehasonlító jogi kultúrák: szempontok a fogalmi körűlhatároláshoz

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Utasi Judit: Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll
  • Balogh Elemér: Beszámoló a 31. német jogtörténész-konferenciáról

Összes lapszám