Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 2. sz. / 1997 - 1997/ 2. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

 • Ruszoly József: "Egy új alkotmány Magyarországnak" (Az 1848: III. tc. létrejötte)
 • Mezey Barna: A köztársaság a magyar alkotmányfejlődésben
 • Ádám Antal: Az alkotmányos jogállam főbb jellemzői

TANULMÁNY

 • Ujlaki László: Az állandó választottbíróság rendhagyó jegyei

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

 • Boytha Györgyné: Módosuló versenytörvény

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

 • Palánkai Tibor: Az integráció mérésének néhány elméleti - stratégiai kérdése

SZEMLE

 • Horváth Pál: Kanonistáink szerepe a ius patrium ősforrásainak feltárásában

JOGIRODALOM-JOGÉLET

 • Vadál Ildikó: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései
 • Dömötör László: Az új római jogi tankönyv bemutatója az ELTE-n
 • Az alapjogok és az alkotmányozás - Schmidt Péter köszöntése
 • Kisteleki Károly - Schweitzer Gábor: Képviselői összeférhetetlenség a demokráciában

Összes lapszám