Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 3. sz. / 1997 - 1997/ 3. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

  • Stipta István: A közigazgatási bíráskodás előzményei Magyarországon (1848-as gyökerek)
  • Kajtár István: A magyar állam modernizációs folyamatai a XIX. században (kitekintéssel a XX. század első felére)

TANULMÁNY

  • Heka László: A horvát - magyar kiegyezésről Az 1868: I. illetve az 1868: XXX. törvénycikk elemzése

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Kenyeres János: A légiközlekedés új szabályozása Magyarországon

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Timmermans, C.W.A.: A közösségi jog alkalmazása a nemzeti bíróságok előtt: a közvetlen hatály elve és az elsőbbségi elv

SZEMLE

  • Halmai Gábor: Az alkotmányozás kockázatai

Összes lapszám