Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 4. sz. / 1997 - 1997/ 4. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Bán Tamás - Könyves Tóth Pál: A szabályozó felügyeleti hatóság alkotmányos feltételeinek megteremtéséről
  • Szmodis Jenő: Az érvénytelenségi fajták egyes jogági sajátosságairól

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Kecskés László: Tézisek az Európai Közösség jogáról és a jogharmonizációról - már magyar szemmel is
  • Ujváriné Antal Edit: A közvetítő személyek jelentősége a szolgáltatások szabad áramlásának elősegítésében A biztosításközvetítői tevékenység sajátosságai az Európai Unió jogában

SZEMLE

  • Schlosser, Peter: A német ügyvédjog újabbkori fejlődése

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Hamza Gábor: Spanyol tankönyv a római magánjogról
  • Zombor Ferenc: Emberi jogok: evidencia, vagy probléma? Gondolatok Sajó András: "Jogosultságok" című könyvéről

Összes lapszám