Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 5. sz. / 1997 - 1997/ 5. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Sári János: A szociális jogok és a szociális állam
  • Király Eszter: A polgári házasság története Magyarországon

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Vörös Imre: Az Európai Megállapodás alkalmazása a magyar jogrendszerben

SZEMLE

  • Pap Gábor: A köztársasági elnök felelősségéről
  • Varga Péter: A praetori jog, mint a jog gyors és hatékony fejlesztésének eszköze és a mai magyar bírói jogképzés

JOGIRODALOM

  • Szécsényi László: Tomislav Boric: Tulajdon és privatizáció Horvátországban és Magyarországon
  • Deák Ferenc: Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog
  • Zsigmond Zoltán: In memoriam Réczei László

Összes lapszám