Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 6. sz. / 1997 - 1997/ 6. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Varga Zs. András: Az országgyűlési biztosok eljárásának feltételei

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Balogh Zsolt György: Az adatvédelmi törvény fejlesztésének kérdései (Adatvédelmi szabályok Magyarországon és az Európai Unióban)

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Ferenczy Endre: A kis- és középméretű vállalatokat érintő közösségi jog
  • Autorini, Gabriella - Sanzione, Pasquale: A magánjog európai törvénykönyve és a szerződés problémái

SZEMLE

  • Székely Katalin: A szerződésszegésért való kártérítési felelősség bírói egyéniesítése a svájci jogban

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Stipta István: Horváth Pál: A tudomány szabadságának történelmi szerepváltásai c. munkájáról

Összes lapszám