Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 52. évf. 7-8. sz. / 1997 - 1997/ 7-8. szám

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szabó András: Büntetőjogi dogmatika - alkotmányjogi dogmatika
  • Zoltán Ödön: Az összehasonlító jogról
  • Deák Dániel: Igazságos-e a magyar adórendszer? (Egy törvényhozási csapdahelyzet elemzése)
  • Schlechtriem, Peter: A nemzetközi adásvételről szóló bécsi egyezmény hatékonysága

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Király Miklós: Az Európai Közösség Alapító Szerződésének közvetlen hatálya és a diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában
  • Bércesi Zoltán: Bérlet és haszonkölcsön az európai szerzői jogi jogharmonizáció fókuszában

SZEMLE

  • Morcom, Christopher: Védjegybitorlás és utánzás az angol joggyakorlatban Az 1994. évi angol védjegytörvények
  • Székely János: Jogászi szaknyelvünk magyarsága

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • *Chertes Attila: Jogi gondolkodás és jogdogmatika (Egy szakmai vita nyomában)
  • Hamza Gábor: In memoriam Max Kaser (1906-1997)

Összes lapszám