Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 6. sz. / 2008 - 2008. június

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tanulmány

  • Blutman László: A jogi dogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban 275
  • Nagy Ferenc: A jogtalanság (jogellenesség) és a bűnösség elválasztásáról 292
  • Török Gábor–Török Lili: Az új Ptk. a globalizáció tükrében 300

Szemle

  • Balogh-Békesi Nóra: „Közös európai alkotmányjog” vagy szuverenitás-transzfer esetről-esetre 310
  • Badó Katalin: Útban az egységes európai tőkepiac megvalósítása felé 316

Jogirodalom, jogélet

  • Karsai Krisztina: Hollán Miklós: Vagyonelkobzás. Bűncselekményből eredő vagyon elvonása 321
  • Smuk Péter: Helykeresés és hiánypótlás 324
  • Megyeri-Pálffi Zoltán: A házassági köteléki jog története 327

Összes lapszám