Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 7-8. sz. / 2008 - 2008. július

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

  • Kerezsi Klára: Az alkotmányosság őre: A 80 éves Szabó András köszöntése

TANULMÁNY

  • Karsai Krisztina: A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről
  • Palásti Gábor: Nemzetközi magánjog az Európai Unióban
  • Koi Gyula: Magyary Zoltán, mint az összehasonlító közigazgatás úttörő művelője
  • Téglási András: A tulajdon alkotmányos védelmének kialakulása

SZEMLE

  • Rajczy Lajos: 40 éves a vámunió
  • Galajda Ágnes: A fejlődés útja
  • Raisz Anikó: Kereszttűzben az európai elfogató parancs - avagy emberi jogi aggályok az Alkotmánybíróság határozata kapcsán

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Könczöl Miklós: A természetjog mint jogfilozófia

Összes lapszám