Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 9. sz. / 2008 - 2008. szeptember

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Tóth Gábor Attila: A titokzatos alkotmány. Jelentés az alkotmányértelmezés nehézségeiről
  • Kelemen Katalin: A bírói különvélemény története a nyugati jogrendszerekben
  • Kovács András: A közigazgatási jogerő és a végrehajthatóság

SZEMLE

  • Bacher Vilmos: Miért nem biztosítja a jogalkotás a hatékony védelmet a tisztességtelen verseny ellen?
  • Czigler Dezső Tamás: Az első Brüsszel IIa. rendelettel kapcsolatos ügyek az Európai Bíróság előtt
  • Pribula László: Képviselő-e a biztosítási ügynök?

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Hamza Gábor: A protestáns reform és a modern állam
  • Kápolnai Iván: 75 éve hunyt el Concha Győző

Összes lapszám