Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 5. sz. / 2008 - 2008. május

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tanulmány

  • Korinek László: A vagyon elleni bûnözés kriminológiája (219. o.)
  • Csöndes Mónika-Nemessányi Zoltán: Jogválasztás a Római Egyezménytõl a Róma I. rendelet tervezetéig (239. o.)
  • Zeller Judit: Szövetségi reform Németországban – változások a törvényhozás területén (251. o.)

Szemle

  • Vörös Imre: A szkepticizmus lélektana – esszék a jogállamiságról és az átmenetrõl (263. o.)

Jogirodalom, jogélet

  • Boóc Ádám Nótári Tamás: Studia Iuridico-philologica I. (268. o.)
  • Borsa Dominika: Jogalkotás versus közigazgatási bíráskodás (271. o.)

Összes lapszám