Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 11. sz. / 2008 - 2008. november

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Prugberger Tamás: A munkaszerződés megszegéséből eredő felelősség jogdogmatikai problémái és a tételesjogi rendezés
  • Kurucz Mihály: A metafizikai elbirtoklás, mint telekkönyvi elbirtoklás sikertörténete és homályteremtő funkciója: a jóhiszemű jogszerző védelme vagy a tényleges birtokláshoz kötődő jogszerző elévülés
  • Kenderes Andrea: A 2008-as fogyasztói irányelv a hitel-megállapodásokról - ante portas
  • Nagy Csongor István: A magyar versenyjog üzleti titok-szabályának néhány értelmezési kérdéséről

SZEMLE

  • Boros Anita: Bizonyítás a német közigazgatási eljárásban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Schriffert Zsuzsa: De juris peritorum meritis 3, 80 Studia in honorem András Szabó

Összes lapszám