Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 63. évf. 12. sz. / 2008 - 2008. december

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Wiener György: A parlamentáris kormányzati rendszer jogintézményeinek kiépülése és működése
  • Horváthy Balázs: Az általános védintézkedés szerepe az EU közös kereskedelempolitikájában
  • Horváth Gergely: A vegyes szakjogok vegyülete, az agrár környezetvédelmi jog legfontosabb alapkategóriái

SZEMLE

  • Nótári Tamás: Egyházszervezés a kora középkori Bajorországban - hagiográfia és kánonjog
  • Vincze Attila: A GATT 1994 szerinti kötelezettségek alóli kivételek rendszere: a szükségességi-arányossági elv a nemzetközi gazdasági jogban
  • Tőkey Balázs: Alkotmányossági tesztek a magánjogban?

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Prugberger Tamás: Szalma József: Szerződésen kívüli - deliktuális - felelősség az európai és a magyar magánjogban c. tanulmánykötetéről
  • Vörös Imre: Adalékok az európai szerződési jog referencia-keretének tervezetéhez

Összes lapszám