Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 64. évf. 3. sz. / 2009 - 2009. március

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Varga Csaba: Kultúra és kultúrák az Európai Unióban
  • Gyekiczky Tamás: Perkoordináció, avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában (A németországi ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága)
  • Darázs Lénárd: Az elismert vállalatcsoport uralmi szerződése

SZEMLE

  • Gombos Katalin: A polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés legújabb fejleményei
  • Szabó Sarolta: A Római Egyezmény egyes rendelkezéseinek megjelenése a tagállami bíróságok gyakorlatában

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Bánk Annamária: A szerződések érvénytelenségének aktuális kérdései
  • Molnár András: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései

Összes lapszám