Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 64. évf. 4. sz. / 2009 - 2009. április

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Vida Sándor: Jellegbitorlás a német jogban
  • Boóc Ádám: A választott bíró megválasztása és kizárása az angol jogban
  • Vértesy László: A hitel-kölcsön, a lízing és a faktoring ügyletek nemzetközi szabályai

SZEMLE

  • Tóth András: A versenyjog alkalmazhatóságának kérdése a szabályozott iparágakban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Nagy Marianna: Közjogi jogalanyiságról a köztestületek apropóján
  • Csillag Ádám: Humanitarian Intervention

Összes lapszám