Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 66. évf. 12. sz./ 2011. - 2011. december

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY
  • Lőrinczi Gyula - A csődjogi mentsítés és korlátai az angolszász jogrendszerekben
  • Navratyil Zoltán - A fagyasztva tárolt embriókkal összefüggő jogviták – különös tekintettel az Egyesült Államokra
  • Kártyás Gábor - A fővállalkozótól a kölcsönvevőig - A harmadik fél a munkaviszonyban
SZEMLE
  • József Zsuzsanna - Levél Amerikából: a joghatósági megállapodásokról szóló 2005. évi Hágai Egyezmény implementációjának nehézségei az Egyesült Államokban
  • Sándor István - Sztehlo Zoltán munkássága és a római jog
JOGIRODALOM-JOGÉLET
  • Hamza Gábor - Az európai jogtudomány és a Történeti Jogi Iskola
  • Zakariás Kinga - Az emberi méltóság elve

Összes lapszám