Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. június havi szám - 2008. június

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

ADÓZÁSRÓL - ÜGYVÉDI SZEMMEL

Az adózási szakembereket, kollégákat bemutató új sorozatunkban – mely a múlt hónapban indult - Dr. Szabó Tibor ügyvéd adószakértőt mutatjuk be.

MILYEN JOGSZABÁLYSÉRTÉSEKRE HIVATKOZHATUNK VAGYONOS ÜGYEKBEN BÍRÓSÁG ELŐTT?

A konkrét ügyek konkrét tényeinek ismerete nélkül is, általánosságban megfogalmazható néhány olyan jogszabálysértés, illetve az arra való hivatkozás – amelyekre vagyonos ügyekben a II. fokú adóhatározat bírósági felülvizsgálata alapozható.

MIT VIZSGÁLNAK ELSŐSORBAN AZ OMMF MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐI EGY ELLENŐRZÉS ALKALMÁVAL?

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (OMMF) területi munkavédelmi felügyelőségei, mint a munkavédelemi eljárásokban hatáskörrel rendelkező I. fokú munkavédelmi hatóságok az eljárásaikat az ügyfél kérelmére (bejelentésére, nyilatkozatára) más hatóság kezdeményezésére, vagy hivatalból indíthatják meg.

A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS KIEMELT FELADATAI

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza az egyes régiók munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségek működését. Ez a hét területi felügyelőség elsőfokú államigazgatási hatáskört gyakorol munkavédelmi, munkaügyi hatósági ügyekben, a regionális közigazgatási egységekhez igazodó területi illetékességgel.

AZ OSZTALÉK-KIFIZETÉS BEJELENTÉSE

A beszámolók elfogadásának idején újra aktuális kérdéssé vált a gazdasági társaságokról szóló törvény 131. §-a szerinti nyilatkozattételi kötelezettség. Annak kijelentése, hogy az osztalékok kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét.

TELJESÍTÉSI HELY SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN - KI ÉS HOL FIZETI AZ ÁFÁ-T? - I. RÉSZ

Az új Áfa törvény szinte valamennyi rendelkezése átfogalmazásra került a régihez képest. Az új szerkezet és terminológia az adóalanyok zömének, mondhatni teljes körének gondot okoz. Nem találják meg az adott gazdasági eseményre vonatkozó rendelkezéseket, és ha meg is találják nem a megszokott
formában és helyen, így bizonytalanok a tekintetben, hogy a megfelelő szabályt találták meg vagy sem. Némi pontatlanság is felfedezhető a törvény szövegében és ez tovább fokozza a bizonytalanságot. Ez évben végzett tanácsadói munka tapasztalatai alapján az Áfa törvény legproblémásabb területe (a fordított adózás mellett) a szolgáltatások teljesítési helyének
meghatározása. Így bár az elmúlt év végén dióhéjban összefoglalásra kerültek az Önadózóban a régi törvény szerinti szabályok, szükségesnek tartjuk az új törvény alapján egy átfogó, egyben részletes szabályismertetést e körben, már csak azért is, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy az adózók igénylik az új szabályokat ismertető szakcikkeket, akkor is ha a szabályozás lényegét érintően változás nem történt. Az adóalanyok bizonytalanok a régi szakirodalom időtállóságában, másrészt éppen az apró különbségek feltárása és értelmezése okoz igazinehézséget. Sok esetben nem tudni, hogy csak „szebben, uniósabban” kívánták megírni a szabályt vagy tényleges szabálymódosítást kívánt a törvényalkotó megfogalmazni.

DIÁKOK NYÁRI MUNKÁJA – A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMPONTJÁBÓL

Közeledik a nyári vakáció, egyre több diák gondol a megérdemelt pihenésre, melyet többféle módon lehet eltölteni. A vakációval kapcsolatos tervekhez pénz is kell, de ha nincs elég „muníció”, akkor meg kell teremteni a forrást. Ugyanakkor van olyan diák is, aki szeretné magát „kipróbálni” a munka frontján, s emiatt vállal munkát.

DIÁKMUNKA – A JÁRULÉKOK SZEMPONTJÁBÓL

A közép-, illetve felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató tanulók és hallgatók legnagyobb örömére közeledik a nyári szünidő ideje. A nyár időszaka nem csak a pihenés, hanem a valamilyen ok miatti munkavállalás lehetőségét is magában hordozza. Ebben az időpontban tesznek eleget a diákok az iskolai szakmai gyakorlat kötelezettségének, de ez a zsebpénz kiegészítésének időszaka is. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen jogviszonyokban és feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok, illetve hogy a foglalkoztatóknak a diákok foglalkoztatása milyen kötelezettséget eredményezhet.

CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJA

A környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás hatálya alá gazdálkodók tízezrei tartoznak úgy, hogy sokan közülük nem is tudnak kötelezettségeikről. Az egyik termékdíjköteles termékkör ugyanis a csomagolás, amely érinti mindazokat, akik termékeiket becsomagolják, vagy akik külföldről csomagolt termékeket hoznak be. Cikkünkben a csomagolás és az ezen belül elkülönített kereskedelmi csomagolás fogalmával, az ezek után keletkező termékdíj-fizetési kötelezettséggel foglalkozunk.

DEVIZÁS ÜGYLETEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA I.

Devizás ügyletek témakörében a Tisztelt Olvasóhoz kerülő cikk két részletben kerül közlésre. Jelen számunkban a téma alapelvi kérdéseivel foglalkozunk, a következő (nyári összevont) számban néhány számpéldával kerül szemléltetésre a joganyag szabályozása.

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS INGATLAN BÉRBEADÁSNÁL, ÉRTÉKESÍTÉSNÉL

Az ingatlan bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségek meghatározása a 2008-ban hatályos szabályok szerint. A következőkben annak ismertetésére kerül sor, hogy az ingatlan bérbeadásából és értékesítéséből származó jövedelem meghatározása során milyen költségek vehetők figyelembe. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: a szja-törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a jövedelem meghatározása háromféleképpen történhet, így a jövedelem lehet a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy a szja-törvényben elismert költségekkel csökkentett része, vagy annak meghatározott hányada.

AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ JOGOSULTSÁG SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI 2008 - 2013

Az új rendelkezések 2008 és 2013 között különböző időpontoktól kerülnek bevezetésre. A nyugdíjtörvény legfontosabb módosításai meghatározzák az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeit az egyes években.

MIKOR NEM KELL KORKEDVEZMÉNY-BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOT FIZETNI?

A biztosítottakat korkedvezményre jogosító mintegy 800 munkakört a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (a továbbiakban: Tny.) végrehajtása tárgyában kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet – 2007. január 1-étől hatályon kívül helyezett, de a korkedvezményre jogosító feltételeket 2011. január 1-jétől szabályozó majdani törvény hatálybalépését megelőzően 2010. december 31-ig alkalmazni rendelt – 1. számú melléklete rögzíti. A jogalkotó a korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékében eredetileg olyan munkaköröket vett fel, amelyek – a munkavédelmi előírások betartása mellett is - az emberi szervezetet fokozottan igénybe vették, illetve amelyek az emberi egészségre különösen ártalmasak voltak.

MIKOR TÉRHET EL A MUNKÁLTATÓ EGYOLDALÚAN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL?

A munkáltató működése során adódhatnak olyan váratlan helyzetek, amelyekre a munkáltató előre nem tud felkészülni, megoldásuk viszont gyors intézkedést igényel. Ezért a jogalkotó biztosítja a lehetőséget a munkáltató számára, hogy átmenetileg, a törvényi korlátok betartása mellett egyoldalúan térhessen el a foglalkoztatás munkaszerződésben meghatározott feltételeitől.

MEDDIG HAJTHATÓ VÉGRE AZ ADÓTARTOZÁS?

A végrehajtáshoz való jog elévülésének kérdése arról szól, hogy az adózón meddig hajtható be az adóhatósági határozattal, vagy bevallással megállapított, de meg nem fizetett adó.

SZUBJEKTÍV KÖNYVAJÁNLÓ VÁLLALKOZÓKNAK

Már nagyon sok könyvről írtam, de most egy olyan „könyv” – hogy is mondjam - legújabb magyar kiadásáról szeretnék írni, ami mindenkinek, aki vállalkozó vagy menedzser, a legtöbbet forgatott darab. Ez pedig nem más, mint a menedzser naptár. Végre megkaptam életem nagy álmát – egy olyan naptárat, ami tényleg használható, és rendet tett az életemben.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG GÉPJÁRMŰVEK BEHOZATALA ESETÉN

Az adózó álláspontja szerint jogszerűen alkalmazta a különbözet szerinti adózás szabályait, amikor gépjárműveket hozott be az országba a Közösség területéről. Az ezzel ellentétes adóhatósági álláspontot nem fogadta el. Az első jogesetben a bíróságnak ebben a kérdésben is döntenie kellett. A második jogeset vagyonosodási vizsgálat eredményeként meghozott adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos.

AZ IRODÁK FELÚJÍTÁSA

A nyár a jól megérdemelt szabadságok ideje. Az irodák félig-meddig kiürülnek, hiszen a legtöbben pihenőjüket töltik. Ezt az időszakot tudjunk talán a legjobban kihasználni a kisebb-nagyobb felújításokra, átalakításokra. Vajon hogyan tudjuk a legjobban a legrövidebb idő alatt megvalósítani elképzeléseinket?

KÉRDÉSEK VÁLASZOK

ADÓINFO


Összes lapszám