Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. szeptember havi szám - 2008. szeptember

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSOK SZEPTEMBERBEN

A szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség egy része teljesíthető gyakorlati képzést folytató intézménynek történő fejlesztési támogatás nyújtásával. A fejlesztési támogatásra vonatkozó szabályozás 2008. szeptember 1-től módosul, a cikk ezen jogszabályi változást ismerteti.

„BLICCELÜNK ÉS LÉGKONDIS VILLAMOST AKARUNK”

Szűts László társadalombiztosítási szakértő szerint a személyi jövedelem adózás az adózás, míg a szociálpolitika az szociálpolitika, és a kettőt nem szabad összekeverni. A jövő pedig mindenképpen az adón keresztüli kedvezmények csökkentésének az irányába hat, amit azonban nem könnyű megvalósítani, mert mára az adón keresztüli kedvezmények nagyon nagy súlyt kaptak és megszüntetésük nagyon nagy érdekcsoportok ellenállásába ütközik.

10 SZÁZALÉKOS TÁRSASÁGI ADÓMÉRTÉK

Egy vállalkozás által fizetendő társasági adó összegét 2008-tól jelentősen befolyásolja a 10 százalékos adókulcs alkalmazásnak kiterjesztése, amely szerint a korábbi 5 millió forint adóalap helyett 50 millió forint adólap után számítható az adó 10 százalékos kulccsal, s csak az ezt meghaladó adóalapra vonatkozik a 16 százalékos mérték. Tekintettel arra, hogy az 50 millió forint jellemzően a kis- és középvállalkozásoknál képvisel az adóalapon belül nagyobb arányt, e lehetőség e vállalkozói kör számára jelenthet érdemi adóteher mérséklést.

TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEK ÁFA TÖRVÉNY SZERINTI ADÓZÁSA I.

Az Önadózó előző számaiban a szolgáltatások adózásával foglalkoztunk. A teljesség igénye megköveteli, hogy a témakör után a másik nagy adóztatandó körrel foglalkozzunk, különös tekintettel arra, hogy a törvény újrakodifikálása következtében a mondhatni változatlan szabályok alkalmazása bizonytalanságot okoz az adózók, könyvelők körében. Néhány kisebb szabálymódosulás viszont nem tűnik ki egyértelműen a törvényből, így azokra szükséges a fokozottan rávilágítani.

DÖNTÉSI FOLYAMATÁBRA AZ INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK ÁFA KÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A PROFIT ADÓ EXPO ELÉ

Az idén második alkalommal rendezik meg az Adó Expót. Vajon megfelelő-e az információáramlás, eljutnak-e a szükséges tudnivalók az adózókhoz, illetve a vállalkozók és a gazdálkodó szervezetek visszajelzései az illetékesekhez? Az első magyarországi Adó-Expó Konferencia és Kiállítás szervezői szerint nem. A konferenciával egybekötött kiállítás elsődleges célja, hogy az érdeklődőknek egy helyen tudjon átfogó képet, információt adni a azai és az európai gazdasági-pénzügyi élet gyakorlatáról. A fórum előmozdítja a gazdasági élet valamennyi szereplője között a zökkenőmentes kommunikációt - az illetékes szakemberek jelenléte, illetve a sokrétű szakmai programok biztosításával. Az első napra tervezett nemzetközi kerekasztal-beszélgetésen pedig az is kiderül, hogy a környező országokban az adózással foglalkozók milyen nehézségekkel találkoztak, és miként sikerült megoldaniuk a
problémákat.

LAKÓHÁZ ÁFA - RÉS A PAJZSON? AVAGY MEGKERÜLT A BÖLCSEK KÖVE?

Az adózói alkímia tudománya az elmúlt húsz évben azzal fogalakozott, hogy megtalálja az adózási bölcsek kövét, avagy hogyan lehet lakóingatlanhoz jutni olyan módon, hogy az építés/beszerzés áfa tartalma levonható legyen és az értékesítésre adót ne keljen felszámítani. Saját magam azon dolgoztam az elmúlt húsz évben, hogy bebizonyítsam azoknak, akik felfedezni vélték a bölcsek kövét, hogy a bolondok aranyát találták meg és nem a valódi megoldást, természetesen tanulópénz, bírság kíséretében.

A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZERÉBEN

A biztosítóintézetekkel kötött biztosítások adójogi szempontból lehetnek adómentesek és adókötelesek már a díjfizetés időszakában, vagy a biztosító általi kifizetés időpontjában. A következőkben ezen eseteket ismertetjük.

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI ÜGYLETEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

Devizás ügyletek könyvviteli elszámolása cikksorozathoz kapcsolódik a jelen írásunk is. A cikkben a Közösségen belüli termékértékesítés és termékbeszerzés könyvekben való szerepeltetése kerül bemutatásra, a kapcsolódó áfa elszámolásra tekintettel is. A rövid elméleti összefoglalón túl számpélda is szemlélteti az elszámolást.

A SKONTÓRÓL A GYAKORLATBAN

A könyvelők életében elég sok bosszúságot okoz az utólag adott vagy kapott engedmények késedelmi kamattal arányos és nem arányos részének szétválasztása. Pedig elkerülhetetlen a feladat, mert a társasági adó törvény szerint a nem arányos résszel adóalapot kell korrigálni. 2008-tól ez a „kellemetlen” szabály csak látszólag szűnt meg a törvényben, fellélegezni tehát nem lehet; a számviteli törvény szerinti két eredménykategóriára továbbra is meg kell osztani az engedmény mértékét.

ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG – ÉS AZ ODA VEZETŐ ÚT

Gyakran teszik fel a kérdést a vállalkozók: maradjon a társaságuk Bt, vagy legyen inkább Kft. Mindkettő mellett és ellene is lehet érveket találni, így a döntés meghozatalához inkább az adott üzleti szituációt kell megvizsgálni. A váltáshoz nemcsak ügyvéd, hanem könyvelő és könyvvizsgáló is szükséges, ezért nem árt tudnunk, mi a feladatunk.

MEGHATALMAZÁS AZ APEH ELŐTTI ELJÁRÁSRA

Egy ügyben hiánypótlást kaptam az adóhatóságtól, hogy csatoljam állandó meghatalmazásomat az előírt nyomtatványon: „Tájékoztatjuk, hogy 2008. január 1-től jogi képviselő, illetve meghatalmazott abban az esetben járhat el hivatalunk felé, ha meghatalmazását a 08VAMO nyomtatványon jelenti be.” – szólt a felhívás. De hát eseti megbízásról van szó – itt nem kellene.
Utánajártunk, hogy milyen meghatalmazást kérhet az adóhatóság – ha az adózó nem személyesen jár.

JÁRULÉKFIZETÉSI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Munkavégzés gyed folyósítása alatt - Nyugdíjas üzletvezető után fizetendő járulékok - Kft. tagok jövedelme - Tevékenységet nem végző egyéni vállalkozó járulékai - Ápolási díj - fizetés nélküli szabadságon - Nyugdíjas beltag járulékai - Start-kártyás foglalkoztatás többes jogviszonyban - Munkaviszony melletti megbízási jogviszony bejelentése - Megbízási jogviszony közterhei - Többes jogviszony elbírálása.

MIKOR ÉRDEMES NYUGDÍJBA MENNI? HÁROM NYUGDÍJAS TÖRTÉNETE

A fenti címmel az újság 2007. évi 2. számában megjelent cikket folytatom, aktualizált adatokkal és eredményekkel. Az adatokból látható a 2008. évi változások hatása a nyugdíjakra. Míg az előző években jellemző volt, hogy későbbi nyugdíjba vonulás magasabb nyugdíjat eredményezett, addig 2007/2008 fordulójára ez nem igaz, illetve nyugdíjcsökkenés következett be.

EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYEK SZOCIÁLIS JÁRADÉKAI

Írásunkban azt vizsgáljuk, hogy az egészségkárosodott személyek szociális járadékainak 2008.január 1-jétől életbe lépett új szabályai szerint ki jogosult átmeneti járadékra és rendszeres szociális járadékra.

A SZELLEMI SZABADFOGLALKOZÁSRÓL

Mi a szellemi szabadfoglalkozás? Milyen tevékenységek végezhetők szellemi szabadfoglalkozásban? Milyen adókkal, járulékokkal kell számolni, hogyan kell azokat megfizetni és bevallani? Miért előnyös az EKHO?

CÉGAUTÓT – VAGY SAJÁT AUTÓT VEGYÜNK?

Felgyorsult világunkban szinte minden vállalkozás elképzelhetetlen gépjármű nélkül. Ügyeket minden vállalkozásban mindig kell intézni, ehhez pedig a gépjármű-használat elengedhetetlennek mondható. Bár az adótörvények elismerik a gépjármű-használattal kapcsolatos költségeket, de szigorú feltételekhez kötik, ezért az adóellenőrzések során elkerülhetetlenül sorra kerül gépjárművek használatával kapcsolatos költségek ellenőrzése is. Az már a társaságok egyéni döntése, hogy a társaság tulajdonában lévő gépjárműveket használják a dolgozók a hivatali célú használatra, vagy a munkavállalók a saját tulajdonukban lévő gépjárműveket használják és számolják el költségtérítésként. Jelen cikkünkben megpróbáljuk a hivatali ill. a saját tulajdonú gépjármű mellett szóló érveket és ellenérveket is felsorakoztatni, így mindenki akár az esedékes autóvásárlása előtt el tudja dönteni, hogy neki melyik megoldás az, ami a legjobban megfelel.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A VÁLLALKOZÁSBAN

A múltkor az egyik kiváló vállalkozási HR szakemberrel ebédeltem, és arra került a szó, hogy mennyi olyan cégvezetőt láttam, aki elért egy olyan pontot, ahonnan nem tud a cége tovább fejlődni. Ennek az oka leggyakrabban nem az objektív külső körülményekben van, hanem a cégvezető maga a ludas a dologban. Mit lehet ilyenkor tenni? – kérdeztem. Ilyenkor csak a személyiség fejlesztés segít – jött a válasz.

ÉPÍTKEZÉS VIZSGÁLATA VAGYONGYARAPODÁS ELLENŐRZÉSBEN

Az alábbi jogesetben a bíróságnak vagyonosodási vizsgálat során hozott adóhatározat jogszerűségét kellett elbírálnia. - Bizonyítás vagyonos ügyben: mikor indokolt külföldi adóhatóság megkeresése? - A nyító tétel igazolása. – Mivel bizonyíthatók az építési költségek? Vitatható-e az egészségügyi hozzájárulás megállapítása?

MOZGÁSSÉRÜLTEK AZ IRODÁBAN

Ugye mindannyian emlékszünk arra, amikor először tévedtünk be valamelyik intézmény mosdójába, amelyet mozgássérülteknek alakítottak ki. Jól megnéztünk mindent, mert érdekes volt a nagyobb terület, a különböző rudazatok, kapaszkodók. Vajon tényleg ennyire különleges az ő részükre kényelmessé, használhatóvá tett tér, vagy csak számunkra szokatlan még?

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

ÖNADÓZÓ ONLINE

Főkönyvelők veszélyben - Termékdíjfizetés reklámkiadványok után - Régen 67.13 volt, az az új TEAOR szerint 66.19 - Termőföldet csak termőföldre lehet cserélni!


Összes lapszám