Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. október havi szám - 2008. október

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

AZ ADÓTANÁCSADÓK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE

Junkerné dr. Szűcs Zsuzsanna szerint az adózási és a számviteli munka megbecsültsége az elmúlt tíz évben igen csak lecsökkent. Miközben egyre nagyobb befektetést igényel, hogy valaki megszerezze a szükséges tudást.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA

Az átalakulás – annak minden formája - egy több szakterület együttműködését kívánó összetett eljárás, amelyben együtt alkalmazandók a társasági jogi, cégjogi, illeték-, adózási és számviteli jogszabályok, ez mellett össze kell hangolni az eltérő tulajdonosi érdekeket is. A jogi, számviteli eljárás és a kapcsolódó adózási pontok egyenként is bonyolultak és a rejtik a hibalehetőségeket. Aktuális rovatunkban komplex módon foglalkozunk az átalakulás kérdéseivel: bemutatjuk az átalakulás számvitelét, a társasági adó és áfa kérdéseit, a bevallási szabályokat, az illetékkötelezettségeket, és az átalakulások jogi feladatait. A téma sokrétű – a számviteli feladatok ismertetését következő számunkban folytatjuk, és az átalakulások szja kérdéseit is akkor ismertetjük.

ÁTALAKULÁS – SZÁMVITEL. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK SZÁMVITELE

A gazdaság állandóan változó körülményei folyamatosan arra kényszerítik a gazdálkodó szervezeteket, hogy alkalmazkodjanak ezekhez az adottságokhoz. Ezekre a kihívásokra a társaságok gyakran csak úgy tudnak hathatós választ adni, ha a feltételeknek megfelelően alakítják szervezeteiket. Ezek a változások néha a nagyobb szervezeti formákat, néha a kisebb szervezeti formákat helyezik előtérbe. Tekintsük át ezeknek a szervezeti változásoknak - a társaságok átalakulásainak - a számviteli szabályait.

ÁTALAKULÁS - TÁRSASÁGI ADÓ. TÁRSASÁGI ADÓ KÖTLEZETTSÉGEK AZ ÁTALAKULÁS SORÁN

Az egyes adónemek közül a társasági adó az, amely a legtöbb kérdést veti fel az átalakulások során. Az átalakulás különböző kötelezettségeket jelent a társasági adót érintően a megszűnő társasági adóalanynak, a jogutódnak, valamint az átalakuló adózó jogutódban részt venni nem kívánó, illetve résztvevő tagjának, részvényesének. Ezen kötelezettségeket ismertetjük.

ÁTALAKULÁS – ÁFA. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKÁTALAKULÁSÁNAK ÁFA TÖRVÉNY SZERINTI ADÓZÁSA

Megvizsgáljuk, hogy az általános forgalmi adó körében milyen szabályok vonatkoznak a gazdasági társaságok átalakulására és azok speciális formáira.

ÁTALAKULÁS – BEVALLÁS. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁSI SZABÁLYOK

Amennyiben egy adózó a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával átalakul, ezen körülményhez bejelentési, bevallási kötelezettségek kapcsolódnak. Az átalakulás jogi hátterét a rovat további írásai ismertetik, itt bemutatjuk az egyes adókötelezettségek szabályait, valamint a legfontosabb bevallásokat, melyeket az adózóknak be kell nyújtaniuk ezen gazdasági esemény kapcsán.

ÁTALAKULÁS – ILLETÉK. ILLETÉK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA SORÁN

Leltárt készítünk az illetékmentes átalakulásokról, megvizsgáljuk milyen vagyonszerzésekre terjed ez ki. És feltárunk egy sürgősen rendezendő kérdést: a jogalkotó, vagy a Legfelsőbb Bíróság teremtsenek egyértelmű jogi helyzetet az egyéni vállalkozók átalakulása kérdésében – mert az meglehetősen diszkriminatívnak tűnik, hogy mindenki illetékmentesen alakulhat át – kivéve éppen az egyéni vállalkozót.

ÁTALAKULÁS – JOG. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI KÉRDÉSEI

Az adóhatóság adóhiánnyal, bírsággal, a Cégbíróság hiánypótlással értékelheti az átalakulási produktumot – ezért az adótanácsadók és számviteli szakemberek elsősorban az adóhatóságnak, az ügyvédek a cégbíróságnak kívánnak megfelelni az átalakulás bonyolítása során. Persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az átalakulás során a vállalkozásnak és a tulajdonosnak is meg kell felelnünk. Az átalakulás jogi lépéseit foglaljuk össze, illetve számba vesszük az átalakulásra vonatkozó jogszabályokat.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEK

A vállalatvezetőknek a határon átnyúló termékértékesítések szabályait figyelembe kell venniük, és készség szinten kell ismerniük egy-egy külkereskedelmi ügylet megkötése során, mivel az adótartalom (20%) olyan magas, hogy egy „elszerződés” veszteségessé teheti az ügyletet, és hosszútávon a szabályok helytelen alkalmazása a gazdasági társaság létét veszélyezteti.

A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁS JOGI, SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI

A törzstőkével, alaptőkével kapcsolatos gazdasági események jogszabályi háttere a megváltozott tőkeminimum kapcsán. 2007 őszén több ponton változott a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. A múlt év szeptember elsejével életbe lépő változások érintették a korlátolt felelősségű társaságok és a zártkörűen alapított részvénytársaságok alaptőkéjét is, melynek kapcsán lehetőség nyílt a már meglévő cégek törzstőkéjének, alaptőkéjének leszállítására. Írásunkban a jegyzett tőke leszállítás jogi, számviteli és adózási szabályait ismertetjük.

HOGYAN SELEJTEZZÜNK?

A vállalkozások jellemzően az év végére időzítik selejtezési tevékenységüket. Leginkább azért közkedvelt ez a megoldás, mert az év végén amúgy is kötelező leltározás kapcsán szembesülnek legjobban a vállalkozás gazdasági, műszaki vezetői a meglévő eszközök tulajdonságaival és ennek ismeretében rögtön tudnak dönteni ezen eszközök sorsáról. Pedig az év végi leltározást meg tudnánk könnyíteni, ha már évközben is folyamatosan figyeljük eszközállományunkat, és a felesleges eszközöket leselejtezzük. Hamarabb végzünk év végi számolgatással és így több időt tölthetünk családunk körében az ünnepi napokban.

AZ ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY JÁRULÉKFIZETÉSE

Az adószámmal rendelkező magánszemélyek foglalkoztatását sok foglalkoztató még mindig tévesen ítéli meg. Mivel az adószámos magánszemély az elvégzett munkáról számlát állít ki, ezért a foglalkoztatók – tévesen - ezt úgy veszik, hogy a magánszemély saját maga rendezi az adóját és a járulékait, őket pedig semmilyen ezzel kapcsolatos kötelezettség nem terhel. Az írás a legfontosabbnak tudnivalókat ismerteti.

AZ EURÓPAI UNIÓBAN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS ÉS JÁRULÉKFIZETÉS

A kérdésben napjainkban még mindig igen sok probléma merül fel a társadalombiztosítási jogszabály gyakorlati alkalmazása során. Áttekintjük az uniós munkavégzésre, kiküldetésre és vállalkozásra vonatkozó szabályokat.

KÜLFÖLDIEK ENGEDÉLYMENTES MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE

2008. január 1.-től a foglalkoztató köteles bejelenteni - a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak - mindazoknak a külföldi személyeknek a foglalkoztatását, akiknek a magyarországi foglalkoztatásához nincs szükség munkavállalási engedélyre. A bejelentési kötelezettség csak a 2008. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyokban áll fenn. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni.

A MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJ UTALÓLAGOS ELSZÁMOLÁSA

Gyakran előfordul, hogy a foglalkoztató nem értesül időben arról, hogy munkavállalója magánnyugdíjpénztár tagja, vagy később jut tudomására olyan információ, amely számára tagdíjfizetéssel összefüggő kötelezettséget von maga után, ugyanakkor az érintett időszakra már a teljes összegű nyugdíjjárulék bevallásra és befizetésre került.

VEZETŐI SZÁMVITEL. EREDMÉNY(TELEN) KIMUTATÁS (1.RÉSZ)

A kötelezően készítendő eredménykimutatás többnyire nagyon keveset mond a tulajdonos számára. Vagyis ez egy eredménytelen kimutatás: nem derül ki belőle, hogyan menedzselhetnénk cégünket jobban. Ebbe nem feltétlenül kell beletörődnünk, mert könnyen készíthetünk olyan vezetői számviteli eredménykimutatást, amely ennél sokkal beszédesebb, és a cég hatékonyabbá tételéhez kiindulópontul szolgálhat. Különösen a változó költségek megfelelő kezelése és a fedezet fogalmának beépítése segít sokat a gyakorlatban.

TANULJUNK BEFEKTETNI. SZUBJEKTÍV KÖNYVAJÁNLÓ VÁLLALKOZÓKNAK 12.

Warren Buffett a világ leggazdagabb embere. Időnként elosztogatja a vagyona felét, de olyan remekül forgatja a maradékot, hogy ismét csak ő lesz a leggazdagabb. Hogyan csinálja? Éppen erről szól ez a könyv.

1%-OS KÉRDÉSEK. MILYEN FELTÉTELEKKEL LEHET AZ ALAPÍTVÁNY AZ 1%-OS FELAJÁNLÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE?

A jogeset azt vizsgálja, hogy az alapítvány jogosult volt-e az 1%-os felajánlások fogadására, ha nem mindenben tett eleget a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

AZ IRODAI VÁRÓK

Mi jut eszünkbe, ha meghalljuk ezt a szót: várakozás? Időpocsékolás, tömeg, sorban állás, idegeskedés, türelmetlenség, szűk és levegőtlen folyosók, kényelmetlen székek. Legtöbbször még akkor is rosszul éljük meg, ha az ajtó másik felén ülünk, hiszen tudjuk, hogy akik odakint vannak, azt várják el tőlünk, hogy minél előbb fogadjuk őket.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

ÖNADOZÓ ONLINE

ADÓ INFO


Összes lapszám