Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. november havi szám - 2008. november

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

REGŐS GÁBOR A KÖNYVELŐIRODÁK HELYZETÉRŐL

Regős Gábor az adó és pénzügyi szakterületen eltöltött 25 év után úgy látja, hogy elérkezett az idő a könyvelőirodák jogállásának rendezéséhez. A közelmúltban megalakult Könyvelőirodák Országos Szövetségének elnöke a szakma elismertségét kívánja megerősíteni.

TÁRSASÁGOK VÉGELSZÁMOLÁSA

Egy gazdasági társaság bármikor elhatározhatja jogutód nélküli megszűnését. Amennyiben fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni, úgy a megszűnést végelszámolás keretében tudja lefolytatni, melynek részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) tartalmazza. Aktuális rovatunkban a végelszámolás intézményét vesszük górcső alá, bemutatjuk számviteli feladatait, a felmerülő bevallási kötelezettségeket, társasági adó, szja, áfa, eva, illeték összefüggéseit, jogi feladatait, a végelszámolás eljárási forgatókönyvét.

VÉGELSZÁMOLÁS - SZÁMVITEL

A végelszámolás számviteli feladatait a 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján ismertetjük.

VÉGELSZÁMOLÁS - BEVALLÁS

Végelszámolással kapcsolatos adóbevallási kötelezettségek. Írásunkban ismertetjük a végelszámolási eljárásban felmerülő legfontosabb bevallási kötelezettségeket.

VÉGELSZÁMOLÁS – ÁFA

A végelszámolás (és felszámolás) Áfa szabályai. Természetesen a
felszámolásnak és a végelszámolásnak különleges, Áfa törvényben szereplő szabályzása nem létezik, azonban néhány szempontot figyelembe kell vennie a megszűnését fontolgató adóalanynak, különösképpen a végelszámolás során. A felszámolás alatti cégek adóügyeit jellemzően a felszámolásra szakosodott pénzügyi szakemberek (felszámolók, felszámolóbiztosok) végzik, akik e
témában jelentős rutint szerezhettek a munkájuk során. A végelszámolást viszont rendszerint az adott cég korábbi cégvezetőjére bízzák, akinek nem jelentenek rutinfeladatot a végelszámolással kapcsolatos teendők.

VÉGELSZÁMOLÁS – SZJA

Szja kötelezettségek a végelszámolási eljárás során. Végelszámolás cégjogi intézménye a személyi jövedelemadóban a vállalkozásból kivont jövedelemmel van összefüggésben. A társaság jogutód nélküli megszűnésével a magánszemély tag, részvényes az Szja tv. 68.§/1/ bekezdése szerinti vállalkozásból kivont jövedelmet szerezhet.

VÉGELSZÁMOLÁS - EVA

A témának – a végelszámolásnak és az egyszerűsített vállalkozói adónak nagyon egyszerű az összefüggése: kizárják egymást, illetve a végelszámolás kizárja az evát. Jó tudni ezt is.

VÉGELSZÁMOLÁS – ILLETÉK

A kérdésnek két vetülete van – a végelszámolási eljárás illetéke, ez
egyszerű kérdés – illetve a végelszámolási eljárás során a természetbeni vagyonkiadás után fizetendő vagyonszerzési illeték kérdése.

VÉGELSZÁMOLÁS – JOG

A végelszámolás jogi feladatai. Áttekintjük a végelszámolásra vonatkozó jogszabályokat, az egyes cégformákra vonatkozó eltérő szabályokat, megadjuk az általános szabályok szerinti és az egyszerűsített végelszámolás forgatókönyvét.

ÁTALAKULÁS – SZJA

Átalakuló vállalkozások magánszemély tagjainak személyi
jövedelemadó-kötelezettsége. Írásunk célja, hogy az átalakuló társas vállalkozások magánszemély tagjainak átalakulással (illetőleg az átalakuláshoz kapcsolódó egyéb gazdasági eseményekkel) összefüggésben felmerülő személyi jövedelemadó-kötelezettségéhez segítséget nyújtsunk.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK VESZTESÉGELHATÁROLÁSA

Az adóév vége felé az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők esetében is célszerű felmérni azt, hogy a tárgyévi gazdasági adatok ismeretében hogyan alakítsák a további kiadásaikat, belevágjanak-e még például egy újabb beruházásba, megvannak-e a veszteség elhatárolás feltétételei. Egyéni vállalkozók esetében fontos kérdés az is, hogy az adóévi jövedelem eléri-e a jövedelem-minimumot, érdemes-e még árut beszerezniük, stb.

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSEK ÚJ ÁFA SZABÁLYAI

2008. évtől jelentősen megváltoztak az ingatlanértékesítés és bérbeadás Áfa törvény szerinti szabályai, és az év eltelt időszakában az kiadóhoz beérkezett kérdések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy partnereink még nem kezelik készségszinten az új szabályokat. Célunk e cikkel, hogy átfogó képet adjunk az ingatlanértékesítés és bérbeadás szabályairól, az eddig tudomásunkra jutott hatósági, és a saját jogértelmezésünk alapján.

Javasoljuk a Tisztelt Olvasóknak, hogy az ingatlan adás-vételi szerződés megkötése előtt, akár eladói akár vevői oldalon szerepelnek a szerződésben, mutassák meg jelen írást, a szerződést elkészítő ügyvédjüknek így vélhetően sok bosszúságtól, jogi vitától kímélik meg magukat. Felhívjuk egyben a Tisztelt Olvasók fgyelmét, hogy a korábbi számban megjelent ingatlanok adózásával kapcsolatos folyamatábra, nem tükrözi teljes egészében a hatóság álláspontját, amire jelen cikkben részletesen reflektálunk.

AZ ALANYI ADÓMENTESSÉG SZABÁLYAI

2008. évtől kezdődően az alanyi adómentesség szabályainak részletei jelentősen megváltoztak. A szabályok a kisebb adóalanyok tömegét érintik, és az eddigi tapasztalatok alapján igen sok értetlenkedés tapasztalható a tárgykörben. Célunk volt, hogy részletekbe mélyedően magyarázzuk a szabályokat, és lehetőség szerint felhívjuk a buktatókra a figyelmet.

OKTATÁSI KÖLTSÉGEK AZ ADÓZÁSBAN ÉS A SZÁMVITELBEN

Itt van az ősz, itt van újra… és akkor itt van egy új iskolaév kezdete is, és persze ne feledkezzünk meg a szokásos őszi továbbképzésekről, konferenciákról sem. A következőkben az ezekkel kapcsolatos költségelszámolás lehetőségeit, adókötelezettségeit és számviteli elszámolását foglaljuk össze.

A SZÖVETKEZETI KÖZÖSSÉGI ALAP JOGI, ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYAI

A személyi jövedelemadó törvény szerint adómentes a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően az adóévben természetben adott – egyébként adóköteles – juttatás együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész. A szövetkezeti közösségi alap jogi, adózási és számviteli szabályait foglaljuk össze.

VEZETŐI SZÁMVITEL EREDMÉNYTELEN KIMUTATÁS 2.

Cikkünk előző részében egy kisvállalkozás, egy fodrászat esetében vizsgáltuk meg, hogy hogyan segítheti a működés hatékonyabbá tételét a fedezet elemzése. Láttuk, hogy hogyan lehet olyan vezetői számviteli eredménykimutatást készíteni, amelyből könnyen kiderül a tulajdonos számára, hogy mik a gyenge pontok. Miért volt érthetőbb a tulajdonos számára a vezetői számviteli eredménykimutatás a hagyományosnál? Egyrészt olyan fogalmakat használt, amelyeket naponta használ a vállalkozás és szerkezetében is a vállalkozás szerkezetéhez igazodott. Másrészt a vállalkozás költségeinek viselkedését is figyelembe vette, külön mutatva az
értékesítéssel együtt változó, és az attól független költségeket.

ÚJ LEHETŐSÉG A CÉG EREDMÉNYÉNEK OPTIMALIZÁLÁSÁRA

Jelen írásunkban egy merőben új pénzpiaci konstrukció kerül bemutatásra, mely egyrészt a vállalkozásból történő jövedelemkivonás új, „költségtakarékos” módja, így előnyös lehet a vállalkozók (cégtulajdonosok, egyéni vállalkozók) számára saját cégükből történő díjazásuk adózási optimalizálására, másrészt munkáltatóként is előnyös, mivel a módozat a cafeteria rendszer elemei közé jól beilleszthető, a konstrukció díja adómentes, valamint alkalmas a munkavállaló magasabb szintű jutalmazására és motíválására.

CIGARETTA A CSOMAGTARTÓBAN – 10 MILLIÓ FORINT BÍRSÁG

A jövedéki perek időszakonként visszatérő, örökzöld témája az adózatlan jövedéki termékek – általában cigaretták – birtoklása miatt kiszabott jövedéki bírság. Az ügyfelek az esetek többségében nehezen tudják elfogadni azt a tényt, hogy a jövedéki jogszabályok az ún. objektív felelősség talaján állnak, vagyis nincs jelentősége annak, hogy az adózatlan jövedéki terméket jóhiszeműen, gondatlanul vagy rosszhiszeműen, szándékosan tartják a birtokukban. Azt pedig még kevésbé értik, hogy a polgári jog szabályai szerint a birtoklás megvalósulhat az arra vonatkozó akarat nélkül is. Pl. birtokosa az adott dolognak az a személy, aki nem tudja azt, hogy a gépjárműve csomagtartójába az ő tudta és akarata nélkül helyezett el valaki cigarettákat. Így, ha valakinek kölcsönadjuk az autónkat, akkor a visszajuttatást követően nem árt megbizonyosodni arról, hogy nem rejtettek-e el benne jövedéki bírság kiszabásának alapjául szolgáló terméket....

SZUBJEKTÍV KÖNYVAJÁNLÓ VÁLLALKOZÓKNAK – EMBERELŐNY

Ha van elhanyagolt területe a könyvkiadásnak, az a vállalkozások személyzeti problémái (szakszóval HR). Mert ha bemegy bármelyik nagyobb könyvesboltba, akkor egy tucat olyan könyvet is találhat, ami felkészíti a munkavállalókat, hogyan írjanak életrajzot, mit csináljanak a felvételi tárgyaláson, hogy a lehető legjobb színben tüntessék fel magukat jövendő munkaadójuk előtt. (Magyarul jól átvágják.) Ellenben szegény vállalkozók nem igen tudnak miből
felkészülni, hogy hogyan és kit vegyenek fel a cégükbe. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy ha már felvették, hogyan bírják munkára... Mindeddig.

KARÁCSONY AZ IRODÁBAN

Még csak november eleje van, mégis az üzletek nagy része már díszbe öltözött és sok helyen látjuk a csillogó-villogó fényeket is. Úgy érezzük, hogy évről évre mintha mindig egy kicsit a szokásosnál előbb kezdődne az ünnepvárás. Természetesen bennünket is óhatatlanul megérint ez a hangulat és ilyenkor nemcsak otthoni, hanem munkahelyi környezetünket is a karácsony jegyében díszítjük.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

ÖNADÓZÓ ONLINE

ADÓ INFO


Összes lapszám