Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2009/3. szám - 2009. március

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

TRANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁSOK KSZÍTÉSÉNEK GYAKORLATA

Habár a szokásos piaci árelv több mint 10 éve része a magyar jogrendszernek, a transzferár-nyilvántartás készítését pedig már 2003. óta törvény írja elő, az adózók többsége továbbra is igen bizonytalanul nyúl a kérdéshez. Mindez arra vezethető vissza, hogy a témában megjelent tanulmányok elsősorban elméleti kérdéseket boncolgatnak, amelyben a gyakorlati megoldásokat nem ismerő olvasó könnyen elveszik. Írásunk célja a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás tartalmának, elkészítése gyakorlatának bemutatása egy példán keresztül. Munkám során folyamatosan hivatkozni fogok azokra a választási lehetőségekre, amelyek mentén az adózónak lehetősége nyílhat dokumentációja egyszerűsítésére, adminisztrációs terhei csökkentésére.

TRANSZFERÁR NYILVÁNTARTÁS MINTA

A Gépész Kft. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartása

RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ADÓZÁSBAN I.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményrendszere lényeges adózási intézménnyé lépett elő: fennállása hiányában a vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban, ilyenre nem is pályázhat, ezen túlmenően a kedvezményes 10%-os mértékű adókulcs alkalmazásának egyik feltétele a társasági adó alanyai, illetve az egyéni vállalkozók számára. Mikor, milyen feltételekkel rendezettek a munkaügyi kapcsolatok - azaz mikor élhet egy vállalkozás az ehhez fűzött adózási előnyökkel? Írásunkban ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy e tárgyban jogszabálymódosítás is várható - amely információink szerint a gazdasági válságra tekintettel az enyhébb munkaügyi szabályszegéseket levenné a szankciós listáról, tehát azok nem zárnák ki a céget a támogatásból - ezek azonban még csak tervek, nem jogszabályok.

A BIZTOSÍTOTTAK ÉRDEKÉBEN - NYENYI 2009 ÉS MÁS ADATSZOLGÁLTATÁSI VÁLTOZÁSOK

Az idei év elejétől alkalmazandó társadalombiztosítási jogszabályváltozások nem tartalmaznak koncepcionális módosításokat. Ennek ellenére egy-egy jogintézményt érintő változások figyelmet érdemelnek. Írásunkban a biztosítási jogviszonyokkal összefüggő - az állami adóhatóság, az egészségbiztosítási, illetve a nyugdíjbiztosítási szervek felé teljesítendő - bejelentési, adatszolgáltatási változásokat mutatjuk be.

A "NULLÁS BEVALLÁS" HELYETT BENYÚJTHATÓ NYILATKOZATRÓL

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 31. § (6) bekezdése megváltozott 2009. január 1-jétől. Az új szabályok szerint a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett.

AZ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁSRÓL, ÉS AZ EGYÉB SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSI MÓDOKRÓL

Irásunkban az egyszerűsített bevallás, a munkáltatói adómegállapítás, és az adóbevallás benyújtásának szabályait ismertetjük. Az Szja bevallás száma 2009. évben: 0853, a benyújtására nyitva álló határidő azoknál a magánszemélyeknél, akik nem egyéni vállalkozók, illetve általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezettek, továbbra is május 20.

ÖNELLENŐRZÉS - SZABÁLYOK ÉS TECHNIKÁK

Az önellenőrzéstől szinte minden adózó tart. A leggyakoribb aggodalom talán az, hogy így lényegében saját magát jelenti fel az adóhatóságnál, vagy felhívja az adóhatóság figyelmét a tévedésekre. Pedig az önellenőrzés lényegében nem más, mint az önadózásból eredő olyan jog, amellyel nem kötelező, de tévedés esetén mindenképpen célszerű élni.

ADÓZÁSI ÖRÖKZÖLD: NYUGTÁT - VAGY SZÁMLÁT KELL ADNI?

Lehet-e bírságolni valakit, aki a törvény minden betűjét betartja? Adókockázatot jelent, ha az üzlethelyiségben nincs pénztárgép. Mit tehet a vállalkozó, ha mindenkinek számlát akar adni? Egyszerűen meghirdeti az általános vásárlási feltételek között, hogy valamennyi ügylet számlával kerül bizonylatolásra, de ennek feltétele az adatok rendelkezésre bocsátása az ügyfél részéről. De mondhatjuk-e azt a vevőnknek, hogy ha ez nem tetszik, vásároljon máshol? Újabb adalék az új Áfa törvényhez.

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSOK - 2009

2009. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás kötelezettség alapjává a társadalombiztosítási járulékalap vált. Ez a módosítás indokolja, hogy a kötelezettség megállapítására vonatkozó rendelkezéseket átfogóan ismertessük és a gyakorlati szakembereket némi magyarázat hozzáfűzésével segítsük.

A KHT TÁRSASÁGI FORMA MEGSZŰNÉSE - ÉS ADÓZÁSA

Hamarosan elérkezik 2009. június 30-a - amikor a még működő közhasznú társaságoknak a cégbíróságnál vagy a nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kell kérniük, vagy jogutód nélküli megszűnésüket kell bejelenteniük. Írásunkban közhasznú társasági forma megszűnése miatt a társasági adó és külön adó fizetési kötelezettség szabályait ismertetjük.

BESZÁMOLÓK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELE

Már egy éve készülünk arra a pillanatra, amikor a beszámolóval kapcsolatos közzétételi kötelezettségünknek nem papír alapon teszünk eleget, hanem elektronikusan. Persze mindenki másképp "várja". Van, aki valóban várakozással áll elé, és van, aki inkább szorongással. Az előbbiek csoportjának jó hír, hogy a 2008-ra vonatkozó beszámolóra kipróbálhatják az új rendszert, az utóbbiaknak pedig az a jó hír, hogy április 30-ig még beadhatják a már megszokott papír alapon is a beszámolókat. Így az elektronikus közzététel számukra csak egy év múlva fog az újdonság erejével hatni.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSOK 4. MENNYIT ADTUNK EGY CÉGÉRT ÉS MIT VETTÜNK?

A goodwill elszámolásának kérdései. Rengeteg szubjektív tényező tükröződik egy jó hírnévben, vagy a munkaerő szakértelmében, melyeket szinte lehetetlen számszerűsíteni, ugyanakkor ezen javak szinte pillanatok alatt semmivé válhatnak: egy rossz publicitás, kulcsemberek távozása vagy a legnagyobb vevők elpártolása évek befektetett energiáit teheti hiábavalóvá. Ámde felvásárláskor mindezekért a vásárló keményen fizet, ekkor pedig értékelni kell a (majdnem) értékelhetetlent.

MUNKAVÉGZÉS NYUGDÍJ MELLETT - 2009

A nyugellátás megállapítása nem minden esetben jelenti a jól megérdemelt pihenés kezdetét. Egyre nagyobb számban döntenek úgy a magánszemélyek, hogy tovább dolgoznak. E cikk keretében azt tekintjük át, hogy a nyugellátás megállapítását követően a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatására milyen előírások vonatkoznak, illetve, hogy e jogviszonyok milyen kötelezettségeket keletkeztetnek a foglalkoztatók és a magánszemélyek tekintetében. Nyugdíjas vállalkozóknak figyelniük kell a jövedelmükre, és vigyázniuk a nyugdíjukra.

VÁLSÁGKALAUZ VÁLLALKOZÓKNAK 2009-RE

A gazdasági válságra tekintettel új eszközök és lehetőségek állnak a vállalkozások rendelkezésére. Ismertetjük a gazdasági válság enyhítésére a vállalkozások számára meghirdetett kedvezményes hitelekre, munkahelymegőrző támogatásokra, uniós pályázatokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

E-KERESKEDELEM: ADÓZÁS, SZÁMLÁZÁS, JOG I.

Az elektronikus kereskedelem Áfa törvény szerinti adózása. Az elektronikus kereskedelem, Áfa törvény szerinti számlázása, és a fizetendő adó meghatározása mondhatni teljes egészében megegyezik a pulton keresztül történő értékesítések adókövetkezményeinek meghatározásakor alkalmazott szabályokkal. Ugyanakkor fokozott elővigyázatosságot kíván mind az eladó, mind a vevő szemszögéből, a bizonylatolás, mivel rendszerint ezen értékesítések során a szerződő felek nem találkoznak egymással, így az áru, a szolgáltatás minősége, valamint a vevő fizetési hajlandósága körében előforduló anomáliák kiküszöbölésének, megszüntetésének alapja az ügylet valósághű dokumentálása, amely mindkét szerződő fél alapvető érdeke. Írásunkban azon ügyletek dokumentálásáról és Áfa törvény szerinti adó megállapításról lesz szó, amikor az eladó az ajánlattételét nyilvánosan az internetes felületen teszi közzé, és a vevő szintén e felületen fogadja el az ajánlatot elektronikus formában. A termék vagy szolgáltatás tényleges teljesítése viszont már történhet materiális formában, vagy elektronikus úton, a szolgáltatás, termék mibenlétének függvényében.

TŐZSDÉRŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM IGAZOLÁSA VAGYONGYARAPODÁS ÜGYBEN

Jogesetünk vagyongyarapodással kapcsolatos ügyet dolgoz fel, melyből megállapítható, hogy a bíróság előtt melyek a tőzsdéről származó jövedelem hitelt érdemlő igazolásának feltételei

NÉGY ÉV UTÁN ELVESZTETT VÁMMENTESSÉG

A vámhatóság négy év elteltével végzett ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy az uniós csatlakozást megelőzően történő vámmentes vámkezelés jogszerű volt-e. Az ellenőrzés eredménye szerint a vámmentesség feltételei nem álltak fenn, az ügyfél a vám és áfa mellett bírságot is köteles fizetni. A bíróságnak a vonatkozó vámjogszabályokat kellett értelmeznie.

TAVASZ AZ IRODÁBAN

A téli borongós napok után, már alig vártuk, hogy a hétköznapjainkat is megszépítse a napos, derűs idő. Visszavonhatatlanul megérkezett a tavasz és ilyenkor a legtöbben úgy érezzük, hogy munkahelyünkre, a négy fal közé is be kell lopnunk ezt a hangulatot.

FOGLALKOZÁSA: HÁZTARTÁSI MENEDZSER

Karolin, egy különleges név viselője és regényes családi történetek szereplője. Igazi "szépasszony", akiről azonnal látszik, hogy nem mindennapi életutat járt be.


Összes lapszám