Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2009/5. szám - 2009. május

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

A 2008. ÉVI TÁRSASÁGI ADÓBEVALLÁS

Azok számára, akik a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmaznak 2009. május 31-e a társasági adóbevallás benyújtásának esedékessége, amelyet a 0829 számú – egyszeres könyvvitelt vezetőknek a 0828 számú – nyomtatvány adóhatósághoz történő benyújtásával kell teljesíteni. Természetesen ezeken a bevallási nyomtatványon kell azoknak is benyújtani a 2008. adóévről a társasági adóbevallást, akik a naptári évtől eltérő üzleti évet választották, de ennek esedékessége az adózó adóéve utolsó napját követő 150. nap. Más nyomtatványt csak annak kell kitölteni, aki a naptári évtől eltérő üzleti évre történő áttérést megelőző adóévről ad be adóbevallást.

A TAGI KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉN ALAPULÓ ADÓAMNESZTIA

Az Országgyűlés által 2008 decemberében elfogadott adócsomag részeként léptek hatályba az adóamnesztia formáira vonatkozó rendelkezések. E cikkben az adóamnesztia-rendelkezések közül a tagi kölcsön elengedésén alapuló adóamnesztiát kívánom bemutatni.

NÉHÁNY GONDOLAT A KÖNYVVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Ismét közeledik a beszámolók elkészítésének határideje, és ilyenkor a könyvvizsgálókkal való kapcsolattartás is szorosabbá válik. Vannak, akik már évek óta ugyanazzal a szakemberrel dolgoznak, hiszen elégedettek a szolgáltatásaival. Akiknél viszont ez a kötelezettség első ízben jelentkezik, érdemes tájékozódni, hogy ez milyen plusz feladatokat jelent az ügyvezetés számára, illetve mire számíthatnak a könyvvizsgálat eredményeként.

MEZŐGAZDASÁI ŐSTERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI JÖVEDELEM BEVALLÁSA

Az áfa fizetésére nem kötelezett, egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélynek mezőgazdasági őstermelésből származó jövedeleméről 2009. május 20-áig kell számot adnia a 0853-as számú személyi jövedelemadó bevallásban, amennyiben nem kért munkáltatói elszámolást, vagy nyilatkozatával nem kérte az adóhatóságtól bevallása elkészítését.

HELYI ADÓK BEVALLÁSA BUDAPESTEN

A helyi adók körében önadózással az iparűzési adóról és a vállalkozók kommunális adójáról kell bevallást tenni az adóalanyoknak a törvényben rögzített május 31-i határidőre. A könyvelőt alkalmazó kisvállalkozások körében előforduló hiba, hogy a vállalkozó és a könyvelő is feladja a bevallást. A bevallás érvényességi kelléke annak aláírása, mégis sok levelet kell küldenünk az aláírás pótlására történő felszólítással. Hiányos kitöltés, rossz összegezés, sortévesztés, mint megannyi hibalehetőség, amellyel a nyomtatványt kitöltők élnek. Az internetes kitöltés esetén ezek a „lehetőségek” szerencsére már nem adottak.

KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI LEHETŐSÉGE

A globalizáció és az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében egyre több vállalkozás vásárol külföldön szolgáltatást vagy terméket, amely vásárlás során egy néhány esetben nem lehet elkerülni a törvényi rendelkezések folytán az adó felszámítását. Így a vállalkozásnak adóval növelt összeget kell fizetnie a külföldi eladónak. A felszámított és kifizetett adó összeget vagy elszámolja a bekerülési érték részeként a vevő, vagy visszaigényli az adót a külföldi hatóságtól. Jelen írásban a külföldi vállalkozásoknak (egyéb személyekkel nem foglalkozunk az egyszerűség és érthetőség miatt) belföldön felszámított adó visszaigénylésének lehetőségéről lesz szó, de kitérünk a 2010-től bevezetendő egyablakos visszaigénylési lehetőségre is az Európai Unión belül, amely vélhetően nagymértékben fogja egyszerűsíteni, olcsóbbá tenni az eljárást.

AZ ADÓHIVATAL ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A JÁRULÉK BEVALLÁSOKBÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRAKRA

Az adóhivatalnak a járulékbevallásokra vonatkozóan havi adatszolgáltatási kötelezettsége van különböző szervek felé. Ezek közül az egyik legfontosabb adatszolgáltatási feladat, a magán-nyugdíjpénztárak részére történő adatátadás jelentőségét vizsgáljuk meg. Kiemelt fontossága annak is köszönhető, hogy a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyek tagi folyószámláján a kötelezettség és befizetés adatok ezen adatszolgáltatások alapján kerülnek jóváírásra.

RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ADÓZÁSBAN III.

Előző számunkban a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó jogszabályokat, alkalmazási körüket, és az általános feltételeit ismertettük. A különös feltételek ismertetésével folytattuk – és befejezésül kitérünk a jogalkalmazási nehézségekre is.

TRANSZFERÁRAZÁS - AVAGY A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSA A GYAKORLATBAN I.

Írásunkban a jogszabályi rendelkezések számbavételével támpontokat adunk annak megítéléséhez, hogy cégünk kötelezett-e a szokásos piaci ár dokumentáció elkészítésére, és ha igen, mely ügyleteihez kapcsolódóan kell meghatároznunk a szokásos piaci árat.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSOK 6.

A cash flow, avagy magyarosan a pénzforgalmi kimutatás az egyik legfontosabb pénzügyi jelentés. A gazdasági élet egyik legfontosabb mozgatórugója a (kész)pénz. Hiányában rövid időn belül leáll a cég működése, hiszen a készpénz/számlapénz hosszútávú beruházások mellett, a napi működés finanszírozáshoz is elengedhetetlen – szállítók, munkabérek, közüzemek nem várhatnak. A számvitel egyik legfontosabb alapelve viszont az elhatárolás elve, amely alapján a tranzakciókat akkor könyveljük, mikor azok megtörténnek, nem pedig a pénz mozgásakor – például a cég árbevétele jellemzően akkor keletkezik, ha az árut leszállította, és azt partnere elfogadta, kimutatáshoz nem kell megvárni a számla kifizetését.

UNIÓS PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Mit kell tudni az uniós támogatás terhére elszámolandó számlákhoz benyújtandó dokumentumokról? Milyen követelmények vonatkoznak a számlára, a kiegyenlítés bizonylatára és a teljesítés igazolásra? Ezekre a kérdésekre találhatunk választ az alábbiakban, gyakorlati példákkal szemléltetve a helyes eljárást.

MUNKAVÉGZÉS - KIKÜLDETÉS - ÉS BIZTOSÍTÁS A JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOKBAN

Az új egyezmény hatálybalépése okán írásunkban áttekintjük a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság felbomlását követően létrejött államokra vonatkozó – a biztosítási kötelezettségre alkalmazandó – előírásokat. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetése a 2009. évi II. törvénnyel megtörtént, az egyezmény azonban még nem lépett hatályba.

MIT KELL RÁÍRNI A SZÁMLÁRA?

A számla kiállításának fontos lépése, hogy a számla tartalmaz-e áfát, - áthárítunk-e áfát – vagy az általános forgalmi adó törvény sajátos szabályai vonatkoznak az adott ügyletre. Hogy erre vonatkozóan, mit is kell ráírni a számlára, csokorba szedtük, és most közreadjuk. A számlán feltüntetendő szöveges megjegyzéseket jellemzően az általános forgalmi adótól szóló 2007. évi CXXVII. törvény

KÖNYVELŐIRODÁK MAGYARORSZÁGON

A könyvelő iroda neve: Plaster-Trade Bt., A vezető tulajdonos: Varga János, Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6.

E-KERESKEDELEM: JOGI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK

Nem mondtunk újat azzal, hogy a vállalkozás termékei eladhatók az interneten is, illetve egyre szélesebb körben terjed a hagyományos kereskedelmi üzlet mellett ugyanazon kereskedelmi tevékenységnek az interneten való folytatása, internetre való kiterjesztése. Sok esetben az internetes kereskedelem jelentheti a kitörési pontot a földrajzi, vagy más kedvezőtlen korlátokból. Itt az internetes kereskedelem jogi feltételeit, sajátosságait vázoljuk fel.

FOGLALKOZÁSA: HÁZTARTÁSI MENEDZSER

Bea életében a nagyon könnyű és boldog éveket kegyetlenül nehéz időszak követte. Az elkényeztetett fiatal nőből egy pillanat alatt lett családfenntartó és irányító.

MENYASSZONYTÁNC, NÁSZAJÁNDÉK A VAGYONGYARAPODÁS ELLENŐRZÉSBEN

E jogesetben vagyonosodási vizsgálat eredményeként meghozott határozat jogszerűségét vizsgálta a bíróság. A rendelkezésre álló adatok mérlegelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az adózó a nászajándék és a menyasszonytáncból származó pénz tekintetében hitelt érdemlően tudta bizonyítani a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést, míg egy külföldi állampolgártól származó kölcsön vonatkozásában a bizonyítás nem volt eredményes.

IRODA ÉS TERASZ

Ha tavasszal beköszöntenek az első napsütéses órák, nehezebben viseljük az irodai bezártságot, mint az év más szakaszában. Jó érzés ilyenkor kibújni a négy fal közül, és egy kis időt eltölteni az irodánkhoz tartozó teraszon.


Összes lapszám