Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. május havi szám - 2008 május

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

BESZÉLGETÉS VIRA SÁNDORRAL AZ ÁFÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL

Megint egy új rovat lapunkban, remélve, hogy elnyeri olvasóink tetszését. Interjú-sorozatunkban adótanácsadókat, számviteli szakembereket, egyszóval kollégákat mutatunk be, akiket természetesen nem csak önmagukról kérdezünk, hanem szűkebb szakterületük aktuális problémáiról is. Vira Sándor az APEH volt főosztályvezetője, jelenleg saját adótanácsadó cégét hozza létre.

RENDHAGYÓ GONDOLATOK AZ ÁFA ELLENŐRZÉSRŐL

Mire írásunk megjelenik, már folynak a 2008. évi havi és első negyedévi áfa bevallások ellenőrzései, vannak, amelyek már le is zárultak. Nem gondolom, hogy a könyvelők nyugodt szívvel pakolják össze a vállalkozók iratanyagát, hiszen az áfa bevallás elkészítése jelentős problémákat vetett fel az új törvény joggyakorlatának hiánya miatt. A vállalkozók azon aggódnak, hogy eltalálták-e, melyik tevékenység adózik fordítva és melyik nem. Hasonló gondolatokkal készülnek, akik a teljesítési időpontok értelmezésében bizonytalankodnak, és különösen aggódnak, akik ingatlant vásároltak vagy értékesítettek a közelmúltban.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A JÁRULÉK BEVALLÁSSAL
KAPCSOLATOSAN

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben benyújtandó havi járulékbevallásban bevezetésre került – a jogszabályi környezet változása miatti - új elemek a felhasználók oldaláról is rugalmas alkalmazkodást és szakmai tudást, tapasztalatot igényelnek. Írásunkban a bevallás kitöltése során leggyakrabban felmerült, a társadalombiztosítási kötelezettségekkel összefüggő kérdéseket, hibákat tekintjük át.

AKTUALITÁSOK A HELYI ADÓBAN – AZ ADÓALAP MEGOSZTÁSA TÖBB TELEPHELY KÖZÖTT

A 2007. évre hatályos iparűzési adóról szóló törvény azon kevesek közé tartozik, mely az előző évihez képest érdemileg nem változott, de még gyakorlott könyvelők számára is fejtörést okozhat az adóalap több telephely közötti kombinált megosztása. Ehhez szeretnék egy példán keresztül némi segítséget nyújtani.

MUNKÁBA JÁRÁS TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZZEL

A Munka Törvénykönyve 153. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult. Hogy néz ez ki a munkába járás költségeivel?

TÁRSASÁGI ADÓBEVALLÁS 2007

Írásunk a 2007. adóévről társasági adóbevallásra kötelezettek számára foglalja össze a fontosabb tudnivalókat, konkrétan, hogy milyen adóval kell elszámolni e bevallásban, kire vonatkozik a kötelezettség, melyek azok a kérdések, amelyekre különösen figyelemmel kell lenni a bevallás elkészítésekor.

ALAPÍTVÁNYOK, TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁRSASÁGI ADÓ ÉS HELYI ADÓ BEVALLÁSI- ÉS FIZETÉSI- KÖTELEZETTSÉGE

A cikkben az alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek – elsősorban egyesületek – (továbbiakban: nonprofit szervezetek) társasági adó és helyi adó bevallási és befizetési szabályai kerülnek ismertetésre. A adókötelezettségek teljesítése nem a szervezeti formából adódó eltérések, hanem a közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállás, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának függvénye, így a cikk szerkezete is ennek megfelelően alakul. A konkrét adózási szabályok ismertetése előtt az egyes szervezeti formákra vonatkozó alapvető jogszabályok kerülnek röviden felvázolásra.

 • A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOK TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSI- ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Feltételezhető, hogy az idei év az utolsó, amikor is szólni érdemes a közhasznú társaságok adózási feladatairól, ugyanis a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a értelmében ez a társasági forma 2009. július 1-jétől megszűnik. A jelenleg működő Kht.-k 2009. június 30-áig társasági szerződésük módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhetnek tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhatnak át, vagy jogutód nélküli megszűnésüket a cégbíróság felé bejelenthetik. Mindazon által, ha nem feltétlenül szükséges, nem érdemes túlságosan sietni az átalakulással, mivel jelenleg a jogalkotó a nonprofit gazdasági társaságok számára nem biztosítja ugyanazokat az adózási kedvezményeket, mint amelyek a közhasznú társaságokat megilletik (pl. szakképzési hozzájárulás, illeték). A Kht. adókötelezettségének fennállása a közhasznú minősítés, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának függvénye.

 • KÖZBENSŐ MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA A JÖVEDELEM-MINIMUM MIATT

Egy vállalkozás életében többször előfordulhat, hogy közbenső mérleget kell összeállítania. Leggyakoribb eset az, hogy osztalék-előleg fizetése miatt kell a közbenső mérleget összeállítani, de 2007-ben évközi adótörvény változás miatt írták elő a közbenső mérleg összeállítását, igaz nem kötelező, hanem választható jelleggel.

 • 1 ÉS 2 FT-OK MIATTI KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET

Az Országgyűlés törvényt alkotott az 1 illetve 2 Ft-os érmék bevonása miatt szükségessé váló kerekítési szabályokról. (2008. évi III. törvény.) A jogszabály szerint forint-fillérekre határozták meg a le-, illetve felkerekítést.

 • MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM BEVALLÁSA A 2007. ÉVRE

A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelemről az e tevékenységet folytatók jelentős köre (nevezetesen azok, akik nem tekinthetők egyéni vállalkozónak, áfa fizetésére nem kötelezettek) 2008. május 20-áig ad számot a 0753-as számú személyi jövedelemadó bevallásban.

 • A BALESETI TÁPPÉNZRE JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI, BALESETI TÁPPÉNZ ÖSSZEGE, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS - III. RÉSZ

Előző számunkban példákon keresztül bemutattuk a baleseti táppénz szabályait és gyakorlatát. Befejező részünkben a baleseti táppénz megállapításának szabályaival, a visszafizetési, megtérítési kötelezettséggel, és a munkabalesetek kivizsgálásával foglalkozunk.

 • AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ JOGOSULTSÁG SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI 2008 ÉS 2013 KÖZÖTT

Az új rendelkezések 2008 és 2013 között különböző időpontoktól kerülnek bevezetésre. A nyugdíjtörvény legfontosabb módosításai meghatározzák az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeit az egyes években.

 • MILYEN JOGSZABÁLYSÉRTÉSEKRE HIVATKOZHATUNK VAGYONOS ÜGYEKBEN BÍRÓSÁG ELŐTT?

A konkrét ügyek konkrét tényeinek ismerete nélkül is, általánosságban megfogalmazható néhány olyan jogszabálysértés, illetve az arra való hivatkozás – amelyekre vagyonos ügyekben a II. fokú adóhatározat bírósági felülvizsgálata alapozható.

 • A TÁMOGATÁS ÁFÁJÁNAK LEVONÁSA

Az első jogesetben a bíróság megállapította, hogy az uniós csatlakozást követően több mint másfél évig hatályos jogszabályi rendelkezés ellentétes volt a kötelezően alkalmazandó uniós irányelvvel. Így a nemzeti jogon alapuló adóhatósági határozat jogsértő, a támogatásra eső áfa levonását tartalmazó adózói önellenőrzés jogszerű.

 • AZ IRODAI BURKOLATOK

„Szőnyeg szélére állítottak” - mondjuk sokszor, ha felettesünk magához hivat bennünket. Vajon tényleg létezik még ma is az a bizonyos szőnyeg, vagy csak mint kifejező mondás maradt meg nyelvünkben?

 • KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
 • ADÓINFO

Összes lapszám