Folyóiratok » Önadózó

Önadózó

2008. április havi szám - 2008. április

Önadózó - az adózók lapja. Megjelenik minden hónap első napján.

Önadózó Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 267 5010.

Előfizetés: info@onadozo.hu

Az Önadozó online folyóirat honlapja →

 • MÓDOSULT AZ ÁFA TÖRVÉNY

A kormány viszonylag gyorsan reagált az adózók néhány problémájára, amely az újra kodifikált Áfa törvény kapcsán láttak napvilágot. Az előző számban felvetésre került néhány gondolat, amely arról szólt, hogy milyen gondokat okoz az új szabályzás az egyes területeken. A Pénzügyminisztérium átgondolta a szabályzás visszásságait, bizonytalanságát néhány területen (közel sem mindegyiken), és 2008. február 29-én a kormány elé terjesztette az Áfa törvény módosítását – az Országgyűlés már el is fogadta.

 • AMIT A PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI ÉRDEMES - ÚJ: PARTNERSÉGI FÓRUM

Többek között tíz építési projekt közbeszerzési eljárása kezdődött meg idén márciusban a Közlekedés Operatív Program (KözOP) keretében. Az érintett nyolc főút 14 szakaszán még a nyáron megindulnak a burkolaterősítési és fejlesztési munkálatok, a négy sávra bővítés, de elkészül több városi elkerülő szakasz is – egyebek között erről írunk az uniós pályázatok kapcsán e hónapban.

 • A NYENYI RÉGI ÉS ÚJ SZABÁLYAI KÖZELEDIK A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI SZERVEK FELÉ TELJESÍTENDŐ ADAT- SZOLGÁLTATÁS HATÁRIDEJE

Az utóbbi három esztendő törvényi változásai következtében évről-évre halasztott „utolsó” hagyományos nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás tekintetében - a 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezés értelmében – ismét változás történt.

 • FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS KÖZTERHEIK - 2008

2008 évre aktualizáltuk táblázatunkat – igyekeztünk számba venni minden foglalkoztatási jogviszonyt és közterhét.

 • AZ ÚJ ÁFA TÖRVÉNY - III. RÉSZ

Sorozatunk harmadik részében sem kisebb jelentőségű szabályokkal foglalkozunk, mint az adólevonási- illetve visszaigénylési jog, a számlázás vagy a bevallási gyakoriság.

 • A FORDÍTOTT ADÓZÁS KÖNYVELÉSE ÉS BEVALLÁSA

Lassan fél éve merülünk bele a fordított adózás rejtelmeibe, és előbb - utóbb minden könyvelő életébe eljön az első fordított adózással kiállított számla. Remélhetőleg már mindenki megtanulta, milyen termékek vagy szolgáltatások után kell a fordított adózást alkalmazni a számlázáskor (még a szerződés előtt célszerű a vevőt nyilatkoztatni, hogy ő fordítottan adózik-e), és akkor eljön a nap, amikor könyvelni és bevallani is kell a fordított adózással kiállított számlákat.

 • JÁRULÉKOK BEVALLÁSA ÉS MEGFIZETÉSE EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN
 • A BÉRBEADÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI A SZJA-TÖRVÉNY TÜKRÉBEN

A törvény rendszerét követve külön kell tárgyalnunk a termőföld és az egyéb ingatlan bérbeadásának szabályait.

 • A BALESETI TÁPPÉNZRE JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI, BALESETI TÁPPÉNZ ÖSSZEGE, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS - II. RÉSZ

Előző számunkban példákon keresztül bemutattuk a baleseti táppénz szabályait és gyakorlatát. A vállalkozókkal, alkalmi munkavállalókkal folytatjuk sorozatunkat.

 • ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI VÁLTOZÁSOK 2008. JANUÁR 1-TŐL - II. RÉSZ

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra vonatkozó szabályozás az eddigi gyakorlatnak megfelelően ebben az évben is változott. A 2007-es módosulásokhoz képest azonban az új szabályok jellemzően nem korlátozást, vagy szigorítást jelentenek, hanem a pénztári szektor fejlesztését jelentik. Az önkéntes nyugdíjpénztárnál megjelenik a jelenleginél korszerűbb elszámoló egységes nyilvántartási rendszer bevezetésének lehetősége, míg az egészség- és önsegélyező pénztári adózási szabályok kedvezőbbek lettek. Írásunk a tagok, illetve a munkáltatók számára leglényegesebb, 2008. január 1-től hatályba lépett változásokat ismerteti.

 • TÁRSASÁGI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2008
 • KORUNK TECHNIKAI VÍVMÁNYA – A JAVA

2008 januárjától az APEH honlapjáról letölthető az új Java rendszerű keretprogram, mely korszerűbb és praktikusabb az eredeti abev-verzióknál. A Java-alapú platformfüggetlen programváltozat számos lehetőséget hordoz magában, mely a felhasználását könnyítheti meg.

 • INGATLAN ÉS LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSEK ADÓZÁSA

2002. végén 4 cikkben foglalkoztunk a lakásértékesítések adózási és illetékfizetési szabályaival, amelyek azóta alig változtak (csupán a forrásadó változott 20-ról 25 %-ra). A mostani változások azonban már jelentősebbek.

 • SPECIÁLIS TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI ÜGYLETEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

A tőzsdei ügyletek számviteli szabályai megértéséhez elengedhetetlenül fontos a tőzsdei alapfogalmak, ügylettípusok ismerete. Az erre vonatkozó szabályokat egyrészt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) tartalmazza, másrészt a számviteli törvény az értelmező rendelkezések között is ad elméleti támpontot. A cikkben ezért – a teljesség igénye nélkül – a számviteli elszámolás „szakmai hátterének” megértéséhez szükséges fogalmak is ismertetésre kerülnek. A cikkben végig azzal a feltételezéssel élünk, hogy a vállalkozás nem választotta a valós értékelés módszerét.

 • A TÁVOLLÉTI DÍJ SZÁMÍTÁSA

A távolléti díj 1995. évi bevezetése a jogalkotó azon szándékát fejezi ki, hogy a munkavállaló a munkavégzésért járó bérhez közel eső díjazásban részesüljön mindazon esetben, amikor a Munka Törvénykönyve (1992.évi XXII. törvény, a továbbiakban: Mt.) munkavégzési kötelem nélkül díjazást ír elő. Az Mt. ezen cél megvalósulásának érdekében meghatározza azon módszert, ahogy a távolléti díjat időbér, órabér, teljesítménybér esetén számítani kell. A cikk keretében áttekintem a távolléti díjjal fizetendő távollétek körét, illetve a távolléti díj mértékének megállapítására vonatkozó kérdéseket.

 • SORVEZETŐ A CÉGELJÁRÁS LEGÚJABB VÁLTOZÁSAIHOZ

Azt hiszem, nem túlzás, ha az elmúlt közel 2 év cégeljárást érintő jogszabályváltozásai kapcsán is rögzítjük, hogy semmi sem állandóbb, mint éppen a változás. Ezt próbáljuk rendszerbe szedni – áttekinthetővé tenni.


Összes lapszám