Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 14. évf. 1. sz. - 2007./ 1.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

 • TANULMÁNYOK
 • Sipos László: Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről
 • Miskolczi Barna: Mulasztásban? (Tűnődés a Btk. 314 §-a (1) bekezdésének b) pontja körül)
 • Fülöp Ágnes: A segítségnyújtás elmulasztása a vészhelyzetet előidéző által (Jogelvek, jogi szabályok és realitások)
 • DISPUTA – KEREKASZTAL – BESZÉLGETÉS
 • Antal Szilvia: A büntetés és intézkedések foganatba vétele
 • FIGYELŐ – EGYESÜLETI HÍREK
 • Fazekas Géza: Egy bogaras ember ( Interjú dr. Márkus Andrással)
 • Összefoglaló a Kriminálexpóról
 • FIGYELŐ – ÜGYÉSZI HÍREK
 • Venczl László: Az Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP)
 • Teszler Dániel - Lőrinczy Judit: Beszámoló az ÖOE Baranya Megyei Tagozatának a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntettével kapcsolatban tartott konferenciájáról
 • FIGYELŐ – OKRI HÍREK
 • Ligeti Miklós: Büntető- és kriminálpolitikai-, illetve büntetőjog-alkotás Magyarországon 1993-2003 között, I. rész
 • FIGYELŐ – EURÓPAI KITEKINTŐ
 • Borbíró Andrea: A sokarcú bűnmegelőzés I. rész (Feljegyzések a bűnözéskontroll új tendenciáiról és angliai tapasztalatairól)
 • ANYANYELVI ÜGYELET
 • Sümeginé Tóth Piroska: Hangalak és jelentés összefüggései: alakváltozatok, alakpárok – 4.
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

Összes lapszám