Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 12. évf. 6. sz. - 2005./ 6.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom
TANULMÁNY

 • Dallos Norbert - Pék Richárd Tamás: Adó-e az ÁFA, avagy újabb kérdésfelvetések az ÁFA-csalásról
 • Török Zsolt: Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok értékelése a bíróság előtt

DISPUTA – KEREKASZTAL – BESZÉLGETÉS

 • Antal Szilvia: Kriminalisztika a gyakorlatban

FIGYELŐ – EGYESÜLETI HÍREK

 • Fazekas Géza: KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005
 • Fazekas Géza: Krétarajzok és költemények

FIGYELŐ – ÜGYÉSZI HÍREK

 • Ligeti Miklós: A legfőbb ügyész és az országgyűlés közjogi kapcsolata
 • A katonai ügyészség tevékenységét érintő változások a Szlovák Köztársaság jogi rendszerében

FIGYELŐ – OKRI HÍREK

 • Antal Szilvia - Kármán Gabriella - Kiss Anna: Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság szegedi vándorgyűléséről

FIGYELŐ – EURÓPAI KITEKINTŐ

 • Steiner Gábor: Terrorizmus az Európai Unióban II. rész

ANYANYELVI ÜGYELET

 • Sümeginé Tóth Piroska: Fölvetések a vesszőhasználatról

KÖNYVAJÁNLÓ

 • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

MELLÉKLET

 • Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 11. rész

Összes lapszám