Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 11. évf. 1. sz. - 2004./ 1.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

TANULMÁNYOK

 • Virág György: A családon belüli erőszakról
 • Tamási Erzsébet: Jogok és pofonok – A svéd testi fenyítés elleni törvény és hatékonysága

DISPUTA

 • Windt Szandra: A családon belüli erőszak aktuális kérdéseiről

FIGYELŐ – EGYESÜLETI HÍREK

 • Molnár Ildikó: Igazságszolgáltatás és anyanyelv
 • A Legfőbb Ügyész indítványa
 • 383/G/2003. AB határozat

FIGYELŐ – OKRI HÍREK

 • Tilki Katalin: A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata

FIGYELŐ – EURÓPAI KITEKINTŐ

 • Töröcsik László: A közösségi jog és a közigazgatási-jogi, valamint a magánjogi ügyészi tevékenység

KÖNYVEK

 • Steiner Gábor: Dr. Finszter Géza: A rendészet elmélete
 • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

MELLÉKLET

 • Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 1. rész

Összes lapszám