Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 11. évf. 3. sz. - 2004./ 3.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

TANULMÁNYOK

 • Ettig Antal: Gondolatok a büntetőjogi értelemben vett katonák szabadság elvonását érintő szabályok reformjához
 • Koi Gyula: Közszolgálati etika és ügyészi törvényességi felügyelet

DISPUTA – KEREKASZTAL – BESZÉLGETÉS

 • Nagy Emese: A büntetés-végrehajtás helyzete Magyarországon

DISPUTA – ÉSZREVÉTELEK

 • Tilki Katalin: A környezetvédelemről

FIGYELŐ – EGYESÜLETI HÍREK

 • Kriminálexpo 2004

FIGYELŐ – OKRI HÍREK

 • Finszter Géza: A bűnözés kontrollja

FIGYELŐ – EURÓPAI KITEKINTŐ

 • Auer László: Gondolatok az Európai Unióban megvalósuló bűnügyi együttműködésről

ANYANYELVI ÜGYELET

 • Sümeginé Tóth Piroska: A dátumok útvesztőjében

KÖNYVAJÁNLÓ – KÖNYVISMERTETŐ

 • Fekete Orsolya: Dr. Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség
 • Nagy Emese: Beszámoló a Fundamentum című folyóirat 2004/1. számának megjelenése alkalmából szervezett szakmai vitáról

MELLÉKLET

 • Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 3. rész

Összes lapszám