Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 11. évf. 5. sz. - 2004./ 5.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

TANULMÁNYOK

 • Fürcht Pál Zsolt: A káosz-elmélet megnyilvánulása a büntető jogalkotásban
 • Kovács Attila: Az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelem Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás fényében
 • Fülöp Ágnes: A közlekedési büntetőjogról

DISPUTA – KEREKASZTAL – BESZÉLGETÉS

 • A különleges szakértelem kérdése a bűnösség bizonyításában

FIGYELŐ – OKRI FIGYELŐ

 • A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései I. rész

FIGYELŐ – EGYESÜLETI HÍREK

 • A Kriminálexpo It-Sec 2004 főbb eseményei
 • Molitorisz Pál: A tárgyalóterem " napos" oldala

FIGYELŐ – EURÓPAI KITEKINTŐ

 • Kelemen Katalin: Bevándorlók és szervezett bűnözés Olaszország és Kelet-Közép-Európa viszonyában

ANYANYELVI ÜGYELET

 • Sümeginé Tóth Piroska: A toldalékolt tulajdonnevek

KÖNYVAJÁNLÓ – KÖNYVISMERTETŐ

 • Kiss Anna: "Kell-e nekünk Európa?" Gondolatok Farkas Ákos Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban című könyvéről
 • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

MELLÉKLET

 • Az EB Zöld Könyve a Közösség pénzügyi érdekeinek a védelméről, valamint az Európai Ügyész intézményének a felállításáról 5. rész

Összes lapszám