Folyóiratok » Ügyészek Lapja

Ügyészek Lapja

Ügyészek Országos Egyesülete 10. évf. 5. sz. - 2003./ 5.sz.

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata.

Az eddig megjelent lapszámok olvashatóak...

Tartalom

SZAKMAI TANULMÁNYOK

  • Kelemen Katalin: A szervezet bűnözés az olasz jogban
  • Vókó György: Az ügyész büntető alkujával kapcsolatos európai uniós gyakorlatról, különös tekintettel a hírközlési törvényen alapuló szerződésekre
  • Violáné Sümegi Kornélia: Az általános szerződési feltételek megtámadása, különös tekintettel a hírközlési törvényen alapuló szerződésekre
  • Kárpáti Csaba: Az ügyészi keresetindítás korlátai

HÍREK

  • Bolyky Orsolya: A Kriminálexpon jártam

KÖNYVEK

  • Kiss Anna: Könyvismertetés (Fenyvesi Csaba: A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról)
  • Sümeginé Tóth Piroska: Válogatás a szakirodalomból

Összes lapszám